fbpx

Det gjorde Gud

En syster vittnar:

För att förhärliga och upphöja namnet Jesus vill jag avlägga mitt vittnesbörd och berätta vad han har gjort i mitt liv.

I över två år har jag lidit av kärlkramp i hjärtat och besvärats av mycket svåra anfall. Jag blev så försvagad av detta, så jag orkade knappast gå. Min sjukdom gjorde mig mycket beroende av medicin. Till detta kommer att jag också led av magsår och hade mycket svårt att äta riktig mat. För mig såg det ut som om jag endast hade att vänta få flytta hem till Gud. Men i februari i år grep Gud in och botade mig. Det blev en ögonblicklig förvandlig och all värk och smärta försvann. I dag kan jag sköta ett arbete. All äran till Jesus!

Du som är sjuk, våga fatta tag i Jesu utsträckta hand. Han är din läkare, ty igenom hans sår bliva vi helade. Jes. 53: 4-5.