fbpx

Friden vid Jesu hiärta

Vid Jesu hjärta där upphör striden, där upphör sorlet, där kommer friden.
Vid Jesu hjärta där finnes tröst för söndersargat och rolöst bröst.
Där finns det glädje, där finns det lycka och hjälp från synden, som vill förtrycka.
Ty frihet finns uti Jesu namn, Han har ju synden på korsets stam.
Nu får jag vandra den goda vägen, Han för mig uppåt på himlastegen.
Och när jag jordlivet lämnat har, då är jag hemma hos Gud, min Far. 

T. S.