fbpx

Konferensen har gett nya perspektiv

Fotoreportage Sommarkonferensen 2015 (för bilder se papperstidningen)


Maranataförsamlingens Sommarkonferensen på Bällsta missionscenter kom att från första bibelstudiet fram till söndagkvällens finalmöte i tältet, i sång, vittnesbörd, förkunnelse och gemenskap genomsyras av den uppfordrande maningen ”Ge allt för Jesus”. Tiden är alltför kort för att slösas bort på oväsentligheter. Jesus vill fylla församlingen med sitt eget sinne, med sin vilja och utgivande kärlek.
Under sex konferensdagar var ett förväntansfullt maranatafolk samlat från många olika platser. Ända från Indien kom missionär Varghese Thomas med sin son Samuel. Broder Varghese berättade om nöden i Indien och om hur kampen för evangelium innebär förföljelse, och Samuel vittnade om hur Gud kallat honom att lämna ett välavlönat jobb inom databranschen för att ge all sin tid åt Guds verk.
Förutom Indien gavs missionen i Rumänien och Dominikanska republiken stort utrymme med hälsningar och aktuella rapporter om hur Guds verk går framåt.
Jan Egil Hafsahl från Pilgrimsfolket i Norge utmanade genom att under tre dagar undervisa om det annorlunda folket: ”Församlingen är ett tvärtemot-folk, en motkultur till världen! Då Jesus frestades i öknen drog han upp riktlinjer för församlingen som berör alla livets stora områden; politiken, religionen och ekonomin.”
Midnattsropet ställde ett par enkla frågor till några av konferensdeltagarna: Hur har konferensen  varit? Är det något speciellt under veckan du vill lyfta fram?

Den förste vi möter är tidningens fotograf Morgan Lindroos som tveklöst säger att veckan varit både bra och givande. Han betonar speciellt Jan Egils undervisning om det annorlunda folket: ”Det väckte en längtan till förändring att bli mer lik Jesus och mindre lik världen.”

Sirsa García, en syster från Dominikanska republiken som bott många år i Sverige säger: ”För mig har konferensen varit en stor välsignelse. Innan jag kom hit så var jag mycket deprimerad. Jag klarade inte ens av att gå till mitt arbete. Men så fort jag kom hit och var med i mötena så upplevde jag hur Herren arbetade inom mig. Speciellt har budskapet om att tjäna Gud helhjärtat gripit tag i mig. Vi ska inte vara en religion, utan vi behöver se vår nästa och lära oss att hjälpa den som behöver oss, både materiellt och andligt.”

Sirsas dotter Keren Lèon var också med på konferensen och hon är dessutom en av medarbetarna i församlingens dagliga arbete i Stockholm. Keren låter mycket inspirerad då hon säger: ”Det är öppna dörrar! Vi ungdomar har börjat samlas på ett nytt sätt och söka Gud av hela vårt hjärta. Man känner att nåden är verklig. Den helige Ande vill leda oss och fylla oss. Han vill att vi ska söka honom och ge hundra procent av vårt liv till Jesus.”

Ragnar Sjöberg, före detta stockholmare men numera bosatt i Hälsingland uppskattar den givande gemenskapen: ”Det behövs alltid förnyelse och jag uppskattar  sångerna. I ett möte sjöng vi några gamla sånger som jag inte har hört på många år. Det är äldre bra sånger med direkta och tydliga budskap om Jesus. Jag uppskattar att församlingen här inte har släppt in den nya moderna musiken utan lyfter fram gamla genuina väckelsesånger. De har ett väldigt starkt budskap.”

Johan Breazu från Norge uttrycker glädje över att ha kunnat vara med under hela konferensveckan: ”Jan Egils bibelstudier om att vara ett tvärtemot-folk var speciella och de inspirerade mig mycket. På kvällarna i tältet var det mycket fina möten och det kom också mycket folk. Det var tryck i mötena! Hela konferensen var också missionsfokuserad. Vi blev uppdaterade om vad som händer med Guds verk runt om i världen.”
Att kvällarnas väckelsemöten var speciella är det många som framhåller, exempelvis Börje Hoff: ”Det var andefyllda möten, väldigt gripande. Alla vittnesbörd har varit så levande.”
Det är verkligen en förnyelsens atmosfär som råder på Bällsta, en förnyelse med Jesus i centrum. Magdalena Lindroos uttrycker sig så här: ”Det har varit en helt underbar konferens och man känner Guds närvaro, speciellt bland ungdomarna. Vi har fått ta nya steg i beslut att ännu mer lämna våra liv till Gud, att i handling leva som ett annorlunda folk, en helt annan livsstil.” Anne-Lie Vidén instämmer: ”Ganska många har påmint om att vi är frälsta genom nåd och om hur viktig missionsbefallningen är.”

En av väckelsens pionjärer är Margot Nashed som påminner oss om att budskapet också varit uppfordrande: ”Man har fått ett annat perspektiv och en djupare vision. Samuel Hafsahls predikan på söndag förmiddag var enormt bra, men man kan inte ta ut en detalj så där. Alla olika delar har bidragit till  en helhetsupplevelse. Jag är otroligt tacksam för den här veckan.” Eller som broder Najib Elkhalifi uttryckte det: ”Gemenskapen i församlingen är så värdefull. Man är ett med varandra och på väg mot samma mål. Vi får hjälp att komma in i trons lydnad.” På liknande sätt svarar Stefan Dahlberg från Bro på frågorna: ”Helheten har varit hur bra som helst rakt igenom.”
Jakob Hafsahl från Norge betonar vikten av att vi bör leva annorlunda än vad man gör i världen: ”Konferensen har gett nya perspektiv.”

Broder Lennart Schmützer vittnade om hur han under konferensen firade ettårsjubileum. ”För ett år sedan kom jag med bil och husvagn för att besöka församlingen. Sedan dess har jag stannat kvar och funnit både böne- och arbetsgemenskap.”
”Vi har lärt oss väldigt mycket de här dagarna, kvällarnas väckelsemöten har varit fantastiska”, säger Paulus Eliasson, som också var en av veckans talare: ”Det vi kommer att ha med oss som ett bestående intryck är att det handlar om att vara ett annorlunda folk, att vi ska söka det som är unikt. Som Samuel talade om nu på förmiddagen (19/7 kl 11.00) så ska vi inte skämmas för det som är speciellt med att bära den kristna bekännelsen.”

Nödvändigheten av att i ord och gärning vara tvärt emot världen återkommer från flera deltagare: ”Jag känner speciellt för det som Jan Egil talat om att vi är ett annorlunda folk, ett mot-kultur-folk”, säger Karin Lindroos från norska Pilgrimsfolket. Theresia Vidén betonar vilken betydelse eftersamlingarna hade, då ungdomarna samlades sent på kvällarna: ”På kvällssamlingarna har vi samtalat om hur det vi hört och lyssnat till ska kunna fungera i praktiken, i vardagslivet.”

Sammanfattningsvis kan man säga att konferensen sporrat till att ta nya steg i tjänsten för Jesus, något Elaine Vidén instämmer i: ”Att ge allt till Jesus är det viktigaste. Inte bara lite grann utan verkligen allt. Då får man också tillbaka mycket.”