fbpx

Midnattsropet nr 2 – 2012

Konventikelplakatets anda lever vidare

Ledare: Berno Vidén

Attack eller försvar

Ledarartikel av Arne Imsen publicerad i MR nr 20 1969
Intervju med Veronica och Sean Ureña
Korta notiser om missionen
Text: Emanuel Johansson
Bibelstudium av Michael Dakwar
Text: Hans Lindelöw
Bibelstudium: Tage Johansson
Text: B V Henry
Vittnesbörd av Roger Lindroos
Minne
Appell av Tage Nilsson
Appell av Robin Widén
Vittnesbörd av Majken Jacobsson
Vittnesbörd av Christian Asplund
Vittnesbörd av Vusal Zeinalov