fbpx

Midnattsropet nr 3 2021

Bläddra i tidningen

Innehåll:

Missionen i Dominikanska republiken

Text: Zebastian Vidén

För drygt ett år sedan slog corona-pandemin ner i världen som ett bombnedslag. Från att ha varit en värld med i stort sett fritt resande fram och tillbaka över bland annat Atlanten, så stängdes gräns efter gräns ner. Man kan tycka olika om huruvida åtgärderna var berättigade eller ej, men faktum kvarstod.

Bli mina vittnen!

Text: Ramón Rigal, Kuba

Allt sedan 2017 då det kubanska pastorsparet Ramón och Adya började att ge sina barn en kristen utbildning genom att hemundervisa, så har de fått utstå mycket förföljelse i form av husrannsakningar, polisförhör i tid och otid, konfiskering av datorer och litteratur, straffarbete och senast i raden – långa fängelsestraff. Ändå är inte de trakasserierna det värsta, menar Ramón: – När kristna församlingar och dess ledarskap vände oss ryggen och talade illa om oss för att vi gjorde det vi ansåg vara bäst för våra barn, var det mycket svårare att bära än all förföljelse. Idag är familjen återförenad och blickar framåt. Tron bär genom allt. Vi publicerar här en hälsning som kom från Ramón Rigal den 21 maj i år.

Israel behöver Jesus

Ledare av Berno Vidén

Så fort något händer i Israel är det som att en krutdurk aktiveras och hela världen reagerar på olika sätt. Det kan vara en liten händelse som i andra sammanhang skulle gå obemärkt förbi, men det är något speciellt när något blossar upp i Israel. Det är inte för intet som vi kan läsa så mycket om Jerusalem i Guds ord. Förutsägelser som är på väg att gå i uppfyllelse inför våra ögon.

Templet och de två vittnena

Av Arne Imsen (1979)

När bibeln skall beskriva staten, gör den det genom att likna den vid ett förskräckligt vilddjur. Staten som ett vilddjursrike med totalitär makt är emellertid något som vi haft svårt att förstå på grund av den traditionella synen på staten. Det är ju inte lätt att på samma gång tala om det kristna samhället och vilddjursstaten.

Ära ära Gud vi tillber dig

En av Midnattsropets läsare hörde av sig och önskade få denna från början rumänska sång publicerad i tidningen.

– Jag mötte den levande Guden!

Vittnesbörd av Carlos Damianos, israelisk arab

Carlos Damianos berättar om nödvändigheten av att sprida evangelium om Jesus i Israel. Här under ett besök hos Maranataförsamlingen i Stockholm sommaren 2019. Budskapet tolkas av broder Najib.

Herren är vår styrka

Appell av Roger Lindroos

Vi sjunger i en sång strofen “jag är svag men du är stark”, ord som beskriver något om människans position inför Gud. Han är vår skapare, han är den starke, och vi är de svaga. Guds kärlek och önskan är att få vara den som leder oss, vara den som tar hand om oss och han har gett oss så mycket som vi får om vi vill. Om vi vill får vi vara ledda av honom. Vi är satta i den här världen där vi ser så mycket elände och svårigheter och problem, men genom Guds nåd har vi fått en väg att vandra, som leder till livet. Livet själv, Jesus Kristus.

Tappa inte modet!

Text: Yngve Stenfelt

“Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån,då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva. Och då skall man få se ‘Människosonen komma i en sky’, med stor makt och härlighet.Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning” (Luk 21: 25-28).