fbpx

Midnattsropet nr 5 2020

Bläddra i tidningen

Innehåll:

Födelsens under

Text: Yngve Stenfelt

Vid Jesu födelse får vi ta del av förhistorien, omgivning och omständigheter och själva undret när evangelierna berättar för oss händelseförloppet. Dokumentationen är helt underbar i sin klarhet! I denna frälsningshistoriens första fas av den gudomliga planens verkställande, att föra den i synd förlorade människan till Gud, föds Guds Son in i vårt släkte för att bära vår synd. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat! Göra om intet djävulens gärningar och besegra döden! Det borde stämma oss till gripenhet, tacksamhet och hänförelse.

Andens tillskyndelse

Text: Yngve Stenfelt

“Angående denna frälsning hava profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras eder.De hava rannsakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som därefter skulle följa.Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in” (1 Petr 1:10-12).

Var på er vakt och 
håll er vakna 
- Herren kommer!

Undervisning av Sean Ureña

Idag talar man väldigt sällan om Jesu tillkommelse och om den framtid som väntar människor. Det finns så mycket oro, många som är deprimerade och som inte förmår att resa sig upp. Många tror inte på framtiden eller det hopp man behöver. All smärta och allt lidande skapar tvivel och ångest hos människan, och mycket av det som händer i världen just nu är väldigt oroväckande.

New Age i Bibelns ljus (del 3)

Undervisning av Märta Berg Strömmare

I vår tid lever vi under inflytande av New Age-rörelsen och dess filosofi och tankar. Vilka är dessa tankar? Jo, vi ska ta bort all kristendom i skolorna. Vi ska se till att splittra barn och föräldrar, skapa avstånd mellan barnen och deras föräldrar. Man strävar efter att slå sönder äktenskapet som samlevnadsform.

Vittnesbörd från fängelset i Guantanamo, Kuba

Ramón Rigal och hans hustru Adya fängslades på grund av att de ville ge sina barn en kristen uppfostran med hjälp av en internetbaserad kristen skola. Ramón ger här sitt vittnesbörd från tiden i fängelset.

Svåra stunder

Skrivet av Adya under fängelsevistelsen, tillägnat maken Ramón, även han fängslad.

Det nya normala?

Text: Berno Vidén

“I regeringskansliet finns tunga röster som är övertygade om att corona är det nya normala. Att vaccin inte kommer att vara räddningen.” Citatet är hämtat från Expressen den 21 november i år. Artikeln fortsätter: “Och att all politik de närmaste tio åren kommer vara pandemipolitik. Man kommer nog aldrig låta sina gamla föräldrar passa ens snuviga barn igen, säger en högt uppsatt företrädare för regeringen.”