fbpx

Midnattsropet nr 5 2021

Bläddra i tidningen

Innehåll:

Appell av Johan Breazu

Jag vill dela några tankar från 4 Mosebokens kapitel 16 där vi kan läsa om ett uppror mot Gud och de han hade insatt som präster. Kora kom och sa att nu vill vi vara präster, men Gud gjorde en ände på upproret. Vi läser från vers 41:

– Om du vill veta saker och få faktakunskaper om klimatet, då ska du inte fråga mig. Det finns många experter och mycken litteratur att läsa inom det området. Jag vill däremot presentera det hela ur ett bibliskt perspektiv då Guds Ord har en hel del att säga om vad som händer i våra dagar.

Av Berno Vidén

Arne Imsen var genom sin profetiska vision och förkunnelse den som gav maranataväckelsen inriktning och konkretion. Under de sista åren av sitt liv formulerade han i skrift något av maranatabudskapets kärna, exemplifierat dels genom presentation av några bibliska profetgestalter och dels genom exempel på hur avfallet från den bibliska mönsterbilden tar sig uttryck i vår tid.

Vittnesbörd av Bruno Gabrielsson, Arnemark

Vittnesbörd av Nina Hjärpe

Vittnesbörd av Diana Kulisauskiene

Det finns de som flyr bort från hans ansikte, men så finns det de som flyr till hans ansikte. Det är så stort och fantastiskt med den här linjen som går genom hela Skriften. Sök mitt ansikte säger Herren, och när vi söker hans ansikte, vem är det vi ser? Vi ser den korsfäste. Vi ser honom som led och dog för oss.

Bibelstudium av Paulus Eliasson

Appell av Roger Lindroos

Det är underbart att få träffas och stärka varandra i tron. Vi tyngs ner av den gamle Adam och av allt möjligt som omger oss, men då kom det här ordet till mig i 2 Korintierbrevet 5:17:

Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit.

Vittnesbörd av Gertrud Karlsson

Det bästa som finns är att gå med Jesus i vardagen. Jag bor i Stockholm och då vi där går med Jesus behöver vi inte vara sysslolösa. Det finns arbete för oss alla. Du som tänker att du kanske inte kan göra något för Jesus, att du är för ung eller för gammal; Jesus behöver dig där du går fram i vardagen.

Av Runepär Lind

Vi behöver träda närmare Jesus. Han kommer snart och jag upplever att vi inte har mycket tid kvar.

Vittnesbörd av Ingegerd Fredriksson

Det finns ett rop inom mig: Jesus, fyll oss med din helige Ande så att vi får nöd för människor. Det är så mörkt i tiden och det finns ingen utväg, men vi har svaret: Jesus Kristus är hoppet för alla människor.

I Hebreerbrevets sista kapitel finner vi uttrycket ”utanför lägret”. Vi läser i kapitel 13:10-13:

Vi hava ett altare, från vilket de som göra tjänst vid tabernaklet icke hava rätt att få något att äta. Det är ju så, att kropparna av de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allraheligaste till försoning för synd, ”brännas upp utanför lägret”. Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låtom oss alltså gå ut till honom ”utanför lägret” och bära hans smälek.

Bibelstudium av Hans Lindelöw

Haiti klassas idag som världens fattigaste land. Flyktingströmmar med haitier på jakt efter en bättre framtid har under det senaste året ökat markant, något som märks vid gränsen mellan Mexiko och USA, där nyligen tusentals haitier mot sin vilja transporterades tillbaka till sitt hemland av amerikanska myndigheter.

Av Berno Vidén

”Denna hälsning skriver jag Paulus med egen hand: Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Marana tha (1 Kor 16:21-22).