fbpx

Nr 2 2008

Statens skola eller hemundervisning?
Efter Existens program om skolan, där hemundervisning som undervisningsform starkt kritiserades, följde en mediastorm mot Maranatas olagliga skola.
10 sidor aktuell debatt och analys.
Detta nummer innehåller även bibelstudier, vittnesbörd och reportage.