fbpx

Nummer 1 2007

Nummer 1 2007. Är tiden på väg att rinna ut? Hur ser situationen ut idag i Sverige?