Kristdemokrat – vad är det?

Kortnytt av Stina Fridolfsson Göran Hägglund försäkrar att kvinnor som bor i länder med en lagstiftning som värnar om de ofödda barnen, ska vara välkomna till Sverige för att få utföra abort. Dessutom bedyrar han att tiden för hur långt graviditeten får vara gången vid en abort inte ska förkortas, Fortsätt läsa

Jesus är svaret för Rumänien!

Rapport från Rumänien av Jan Egil Hafsahl Den första januari gick Rumänien in i ”Uniunea European” (Europeiska unionen) tillsammans med Bulgarien, som det 27:e och 28:e medlemslandet.Efter detta datum har EU-direktiven regnat ned över landet i så stort antal och med en sådan kraft att landet idag ser ut som Fortsätt läsa

Om Christian Vanneste

Analys av Hans Lindelöw – ett franskt rättsfall som hotas att dränkas i det allmänna informationsflödet.Appellationsdomstolen i Douai avkunnade i slutet av januari en mycket alarmerande dom vilken kan komma att spela en avgörande roll för den vidare utvecklingen inom EU när det gäller rättsläget för dem som uttalar sig Fortsätt läsa

Skolans värdegrund i kris…

Analys av Karin Vidén -Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som Fortsätt läsa

Går sakramentalismen mot en ny glansperiod i Sverige? (Del 1)

Analys av Stig Andreasson I vissa kretsar talar man idag om ”den mystika religionens renässans i Sverige.” Denna trend tycks gå hand i hand med en sakramentalismens renässans. Detta är inte alls underligt. Sakramentalismen är i sig själv en slags mysticism. Man omger vissa heliga handlingar, speciellt nattvarden, i ett Fortsätt läsa

Trons väg till frälsning går endast genom Jesus!

Appell av Madeleine Häggestam De flesta människor äger en längtan efter att få komma i åtnjutande av en evig salighet. Denna längtan harmonierar helt med Guds vilja.-Gud vill att alla människor skall bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. (1 Tim 2:4)Likväl går många människor förlorade. Detta beror huvudsakligen Fortsätt läsa