Ellen Almsbakken har lagt ner vandringsstaven

Ellen, vår kära syster i Herren, har fått hembud. Då Jan Egil och jag flyttade hem till Norge efter några år i Sverige, mötte vi Ellen. Från första stund blev det en speciell kärlek mellan oss.Vi hade en vision om ett nytestamentligt församlingsliv, och detta vann gensvar i Ellens hjärta. Fortsätt läsa

Den ofelbara kyrkan -ett dilemma för den moderna ekumeniken

Den ekumeniska önskedrömmen Det stora hindret för den kristna trons framgång i världen anses idag vara kyrkosplittringen. Globalt sett är den officiella kristenheten uppdelad i tre stora fraktioner; den romerskkatolska, den ortodoxa och den protestantiska. Hur skall dessa kunna förenas till ett? Ekumeniska optimister menar att lösningen måste vara att Fortsätt läsa

Staten vill hindra rätten till hemundervisning!

Saxat om hemundervisning i Sverige:Den 16 juni presenterades av Utbildningsdepartementet ett förslag till ny skollag. Jonas Himmelstrand, som är ordförande för Rohus (Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige) varnar för konsekvenser av förbud mot hemundervisning:-Hur motiveras då förbudet mot hemundervisning i förslaget till ny skollag? På sidan 584 i det nya Fortsätt läsa

Jag lämnade cykelpumpen

Vittnesbörd av Risto Mansikka-Aho För trettio år sedan gick jag förbi Maranatatältet på Norra Bantorget. Jag hade längtan att gå in, men jag vågade inte. Nu besöker jag för första gången i mitt liv Maranataförsamlingens möten och är så lycklig för att jag fått uppleva detta.Jag är överlycklig! Det bubblar Fortsätt läsa