Evangelium – Legalt eller illegalt?

Av Arne Imsen, ur Midnattsropet nr 19-20 1975 Under 60-talet utsattes Maranata på grund av sina verksamhetsformer för häftiga attacker från kristet håll. Det märkliga har skett, att de som mest attackerade verksamhetsformerna undan för undan tagit upp dem i sin egen verksamhet. Emellertid måste konstateras, att Maranatas uppgift ingalunda Fortsätt läsa

Haiti – en stor utmaning för missionen

Rapport av Berno Vidén Maranataförsamlingens mission i Dominikanska republiken fyller 30 år. 1980 besökte Stina Fridolfsson för första gången en dominikansk troende syster i Santo Domingo, något som blev startskottet för det missionsarbete som idag vuxit fram främst i huvudstadens västra delar, sista åren även i bateyen Palavé. Det har Fortsätt läsa

Mot Rom – eller utanför lägret med Jesus

Analys av Emanuel Johansson Katolicismen börjar inte med att du åker till Livets Ord och köper en maria-staty, den börjar med en förändrad hjärteinställning. Historien bär många vittnesbörd om människor som för Guds Ords skull blivit förföljda. Människor som fått möta Gud och inte dragit sig för konsekvenserna av att Fortsätt läsa

Bällsta Taxi 20 år

Bällsta Taxi har också jubileum, och firade med att bjuda församlingen på tårta när det var församlingshögtid nyligen. Flera av församlingens syskon har taxi-kort, men Robin Widén och Agneta Orellana är de som har taxi som sin huvudsakliga uppgift. Robin Widén, äldstebroder och lärare i församlingen, får frågan vad Bällsta Fortsätt läsa