Vägbrytaren

Bibelstudium av Michael Hafsahl Vi ska dela några tankar från profeten Mika. Mika är en av småprofeterna. Han var från Moreshet, en liten stad i västra Juda, nära gränsen till filisteernas land. Mika verkade huvudsakligen i Sydriket. Han hade också ett budskap till Nordriket då han profeterade. I första kapitlets Fortsätt läsa

Katolicismen – ändetidens fördärvbringande världsvälde

Bibelstudium av Arne Imsen 1997 Vi är mer eller mindre berusade av den romerska skökans vin, därför att vi inte har förstått att den guldbägare den i bibeln omtalade skökan håller i sin hand, är Guds eget ord. Det är med Guds ord hon gör sina stora framgångar. Men vi Fortsätt läsa

Vi hör det himmelska Jerusalem till!

Av Yngve Stenfelt Det finns ett himmelskt Jerusalem där jag har medborgarskap.  Jag vill läsa ett par textavsnitt ur Lukas evangelium: -Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under Fortsätt läsa