Den urkristna församlingens ideal

Bibelstudium med Michael Dakwar Jag vill dela med er några tankar angående den kristna församlingens mötesordning och ledarskap. Jag tror att Guds ord ger oss instruktioner, och apostlarna själva gav oss en hel del instruktioner om hur vi ska uppträda i församlingen. Men de för också vidare till oss en Fortsätt läsa

Den helige Andes strategi

Bibelstudium av Paulus EliassonI Apostlagärningarnas första kapitel läser vi en av de mest välkända verserna om den helige Ande. Det är Jesus själv som säger i vers 8:-Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen Fortsätt läsa

Utanför lägret

Bibelstudium med Hans Lindelöw Vi ska titta litet i Johannes första brevs andra kapitel:-Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig; och han är försoningen för våra synder, Fortsätt läsa