Vem har rätt att tjäna i församlingen?

Bibelundervisning av Berno Vidén Ty från honom hämtar hela kroppen sin  tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. (Ef 4:16) Församlingens styrka beror inte på Fortsätt läsa

Denne Jesus ska komma igen

Ledare: Berno Vidén Församlingen är en mycket speciell skapelse, med sitt ursprung i Guds hjärta. Redan långt innan tid och rum existerade; innan Gud uttalade sina mäktiga skaparord: Varde – och det blev; långt innan någon orätt fanns att finna på jorden eller i höjden; långt innan synden tagit sitt Fortsätt läsa

Ni är alla präster – alla kan ni profetera!

Ledare av Berno Vidén I det här numret av MR publicerar vi en predikan av Arne Imsen från 1975, som är en uppgörelse med en institutionaliserad kristenhet. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle vara beredda på att möta motstånd, dels från den sekulära världen, men främst från religiöst Fortsätt läsa

Kyrkan – det bedrövligaste som existerat i hela historien

Predikan av Arne Imsen från 1975 Människan älskar att slå sig till ro och bygga. Hon skapar kyrkosystem, heliga platser och bygger tempel. Hon kommer längre och längre bort från originalet och avlägsnar sig därmed också från Jesus Kristus. Den nytestamentliga församlingens erfarenhet var att det som gjorde dem till Fortsätt läsa

Församlingen & Guds rike

Utdrag ur Jan Egil Hafsahls på norska nyutkomna studiebok ”Menigheten – Kristi hemmelighet”, utgiven på förlaget Pilgrimen. Guds rike är nära förknippat med Guds ära och makt. – Ty riket är ditt, och makten och äran i evighet. (Matt 6:13) – Åt honom gavs makt och ära och rike. (Dan Fortsätt läsa

Rätten att stå utanför

Ur predikan av Arne Imsen från Midnattsropet nr 3 1976 Samfunden mottog statsubventionerna utan större reservationer och tvingades samtidigt skapa nya institutioner för att förvalta de av staten inkomna medlen. De som givit sig in i kampen om bidrag och inflytande kommer inte att vända om. Det finns ingen väg tillbaka Fortsätt läsa

De blev alla kringspridda

Predikan av Berno Vidén -Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem; och alla, utom apostlarna, blevo kringspridda över Judeens och Samariens landsbygd. (Apg 8:1) Vi ska utgå från denna vers, och först tala om den urkristna församlingens gemenskap i Jerusalem, där vi vet att allt började – Fortsätt läsa