Kan Jesu återkomst ske när som helst?

Bibelstudium av Stig Andreasson Jesu återkomst – ett ämne för ständiga spekulationer. Det hände i Stockholm för några år sedan. Efter en gudstjänst inbjöds besökarna att övervara en mindre konstutställning i ett rum i kyrkan. En av tavlorna hade ett något gåtfullt motiv. Guiden förklarade att den föreställde Jesu återkomst. Fortsätt läsa

Maranatafolket

Utdrag från boken Maranata – Du vår Herre kom! av Arne Imsen Maranatafolket förvaltar och förmedlar ett mångfasetterat och Kristuscentrerat frälsnings- och helgelsebudskap för att göra de heliga skickliga att utföra Kristi tjänarevärv; att uppbygga hans kropp. Ingen av de ursprungliga bibeltexterna har i vår tid lämnats oantastad, varför äldre Fortsätt läsa

Hela världen är i totalt kaos – Jesus kommer!

Ledare av Berno Vidén Miljontals människor flyr undan terror och krig, förföljda på de mest grymma sätt. I Irak, Afghanistan, Iran, Syrien, Palestina, Västafrika och på många andra platser drivs människor bort från sina hem och tvingas leva i en ständig skräck, under svår svält och plågande sjukdomar. Hela världen Fortsätt läsa

“Då är måttet för våra synder fullt”

En norsk 90-årig kvinna hade en syn som hon berättade för pingstförkunnaren Emanuel Minos redan 1968. Synen är aktuell och har till stora delar redan gått i uppfyllelse. Vi publicerar här ett utdrag ur profetian: Långvarig fred och nedrustning – – – Strax innan Jesus kommer tillbaka och allvaret bryter Fortsätt läsa

JESUS KOMMER – snart är vi hemma!

Predikan av Arne Imsen Under de senaste åren har budskapet om Jesu tillkommelse blivit oerhört aktuellt. Skeendet utvecklar sig med en nästan automatisk precision emot det vi har läst så mycket om i de heliga skrifterna, men kanske inte förstått. Jag har alltid haft en oerhörd längtan i mitt hjärta Fortsätt läsa

Faller Mellanöstern samman?

Lars Bygdås i samtal med Stig-Erik Westman om dramatiken i Mellanöstern Flera seriösa bedömare menar att hela det moderna Mellanöstern kan gå mot en våldsam upplösning. (Radioprogrammet Konflikt 15 juni) Genom de religiösa fejderna, främst då fiendskapen mellan sunni och shia, hotas flera länder att förvandlas till sekteristiska enklaver som Fortsätt läsa