Förvillelse genom trolldom

Citat ur Andens lag av N P WETTERLUND Han var kyrkoherde i Floda vid sekelskiftet. Under en mångårig, svår sjukdomstid mognade detta kända bokverk, som utkom åren 1910-1912. Alla kristna folk äro förvillade genom trolldomsväsendet från sköko-Rom. Hela kristenheten är, i stort sett, ett trolldöme. Och de troende i alla Fortsätt läsa

Spurgeons varningar för katolicismen bortsorterat i nyupplaga

Charles Haddon Spurgeon är vida känd. Han var verksam på 1800-talet och hans tal och skrifter har haft stor spridning. Han skrev bland annat en andaktsbok, Morning and Evening, som på senare år givits ut i en kraftigt reviderad upplaga. I nyutgåvan, utgiven av förlaget Hendrickson, verkar man vilja ändra Fortsätt läsa

Apropå påvebesöket – vi vill stå på barrikaderna!

Den 31 oktober, på minnesdagen av reformationen inför dess 500-årsjubiluem nästa år, är påven huvudnummer på programmet i Lund och Malmö. I det förberedande materialet Från konflikt till gemenskap beskriver evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen att man övervunnit de schismatiska elementen som reformationen resulterade i och vänder sig till alla som bär det Fortsätt läsa

När man helgonförklarar människor

Text: Larz Gustafsson Bibeln, Guds Ord, deklarerar klart och tydligt att EN är medlare mellan Gud och människor, Jesus Kristus (1 Tim 2:5). Det är alltså inte Maria och det är heller inte Elisabeth Hesselblad.Att kanonisera människor är att ägna sig åt kvalificerad avgudadyrkan och spiritism. Det är människan som Fortsätt läsa

Imam i Filadelfiakyrkan – Islam är bara en lättare religiös väg

Text: Emanuel Johansson Vad var det som hände denna mörka januarikväll i Filadelfiakyrkans 500-sal på Rörstrand? På podiet hade fyra fåtöljer ställts fram. En för pingstpastor Erik Andersson och tre för de speciellt inbjudna gästerna. – En historisk dag, förklarade pastorn som annonserade att kyrkan för första gången i sin Fortsätt läsa

Ormen ömsar skinn… – ekumeniken tar klivet in i världsreligionen

Text: Lars Bygdås Förförelsen i kristenheten har pågått under lång tid, främst genom katolska, antikristliga krafter. Ekumeniken mellan kyrkor och samfund har trappats upp till sökandet av gemenskap över religionsgränserna. Den interreligiösa rörelsen ”den heliga alliansen” är på frammarsch över hela vårt land. Ja, det har blivit något av en Fortsätt läsa

Den breda ekumenikens väg, del 2

Text: Stig Andreasson Det högsta goda i kristenheten verkar inte längre vara Trohet mot Guds Ord, men snarare Enhet. Enhetsvindarna blåser ibland i olika riktningar. Detta bidrar till en allt större förvirring. I den här artikeln sätter vi sökarljuset på teologiska läroanstalter och den teologiska tidskriften Keryx. Enhetsvindar på teologiska Fortsätt läsa

Spurgeons varningar för katolicismen bortsorterat i nyupplaga

Charles Haddon Spurgeon är vida känd. Han var verksam på 1800-talet och hans tal och skrifter har haft stor spridning. Han skrev bland annat en andaktsbok, Morning and Evening, som på senare år givits ut i en kraftigt reviderad upplaga. I nyutgåvan, utgiven av förlaget Hendrickson, verkar man vilja ändra Fortsätt läsa

Den breda ekumenikens väg

Text: Stig Andreasson På den breda ekumenikens väg kan märkligt nog karismatisk förnyelse bo tillsammans med en stark sakramental teologi, som är tydligt besläktad med katolicismen. Detta ser ut att bli en delvis ny trend i kristenheten. Man ivrar för karismatiska manifestationer, men samtidigt ivrar man för det man kallar Fortsätt läsa

Förföriska vindar över svensk kristenhet

Text: Stig Andreasson Kyrkan – en fortsättning av inkarnationen? Tidskriften ”Keryx” har nästan specialiserat sig på att skönmåla och härliggöra den kyrka som är hierarkisk och institutionell. Skönmålningen är förförisk. Avsikten verkar vara att skapa mindervärdighetskomplex hos de evangeliska friförsamlingarnas folk. Institutionell kristendomsform sägs vara en del av och fortsättning Fortsätt läsa