Svenska kyrkoledare ropar efter hjälp – från Rom!

Kortnytt av Stina Fridolfsson En grupp ”bröder” från Taizé, den numera öppet katolska kommuniteten i Frankrike, kommer att tillbringa några månader i Sverige under det första halvåret 2007. Från februari till maj, med utgångspunkt från Ersta Diakoni, den lutherska högskolan, där de ska ha sitt tillfälliga hem under vistelsen.Detta stod Fortsätt läsa