Jesus sa: Hindra inte barnen att komma till mig

Ledare: Berno Vidén ”Vi lever i en livsfientlig kulturmiljö – så fientlig att den knappast uthärdar några former av liv. Därför har vi inom praktiskt taget alla områden ersatt livet med former, och individer med institutioner.” Med de orden inleddes Midnattsropets julnummer för exakt fyrtio år sedan, det år då Fortsätt läsa

Maranata – ett skede eller ett öde?

Ledare av Berno Vidén Under maranataväckelsens första stormande tid i Sverige, innan det ännu fanns någon församling som bar namnet Maranata, föreslogs det att kalla vissa församlingar för Maranataförsamlingen. Arne Imsen var först motståndare till förslaget, något han motiverade så här i boken Fruktad Frihet (1970): ”Personligen var jag en Fortsätt läsa

Efterreformatorisk kyrka eller väckelserörelse

Text: Berno Vidén Sverige präglades under 1900-talets början av dynamiska väckelserörelser. Under det så kallade reformationsåret, till minne av Luthers reformation, verkar både den Romerska katolska kyrkan och det Lutherska världsförbundet vilja radera bort den delen av historien. Med hjälp av kyrkopolitiska manifestationer och pompa och ståt inbjöds påven till Fortsätt läsa

Vi som lever kvar då Jesus kommer

Ledare av Berno Vidén Att Jesu tillkommelse är nära förestående är ett budskap som alltid behöver ha en central plats i varje kristen församlings liv. Annars är risken stor att församlingen förvandlas till en traditionell kyrka med inövade program och ritualer. I det här numret av Midnattsropet publicerar vi flera Fortsätt läsa

Klimatförändringar gör Sudan obeboeligt

Ledare av Berno Vidén En osmaklig skylt om att personer som röstat på Sverigedemokraterna inte är välkomna prydde en svensk restaurang. Reaktionerna var blandade. Några påminde om 30-talets skyltar som avvisade judar. Faktum är att hela världen är en enda stor exkluderande klubb där merparten av invånarna inte är välkomna. Fortsätt läsa

Är reformationen över?

Lutherska världsförbundet inbjuder påven Franciskus till Sverige. För värdskapet står Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, där följande frikyrkor ingår: Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Pingst-rörelsen, Svenska Alliansmissionen och Vineyard Norden. Text: Berno Vidén – De flesta av jordens invånare kallar sig för troende. Det borde provocera fram en dialog mellan Fortsätt läsa

Åsiktsförföljelse

Ledare av Berno Vidén Tema för årets Boksmässa i Göteborg är Yttrandefrihet, något som redan satts på prov då en inbokad utställare efter påtryckningar först nekades delta, för att efter juridisk prövning återigen välkomnas. Spelet bakom kulisserna där starka krafter vill styra och bestämma om vad som får ställas ut Fortsätt läsa

EU ur ett profetiskt perspektiv

Ledare av Arne Imsen från 1994, inledning av Berno Vidén ”Nu måste vi öka sysselsättningen och gå in i EU. Vi måste ordna och fixa så att fler människor får arbete. Men det stora problemet är egentligen fördelningen av jordens resurser, det säger Bibeln.” Med de orden inledde Arne Imsen Fortsätt läsa