Lever vi i de yttersta dagarna?

Undervisning av Stig Andreasson Del 1 En del kristna anser att förkunnelsen om ändens tid och de yttersta dagarna bara för till osunda spekulationer. Därför bör vi ligga lågt med denna typ av undervisning. Skräcken för osunda spekulationer kan vi förstå. Men vi kan inte bortse från det faktum att Fortsätt läsa

Problemet ”Apokryferna” åter igen på tapeten

Text: Stig Andreasson Efter utgivningen av Bibel 2000, som också innehöll de s.k. “Apokryfiska böckerna”, aktualiserades dessa böcker, som tidigare inte funnits med i våra vanliga bibelutgåvor. Somliga påstod att en hel och fullständig Bibel måste absolut innehålla “Apokryferna”. Midnattsropet publicerade då flera artiklar som visade att det är en Fortsätt läsa

– Varför jag inte tror att de apokryfiska böckerna hör hemma i Bibeln

En före detta katolsk präst berättar fritt ur hjärtat.   Utdrag ur vittnesbörd av Richard Bennett från boken Far from Rome near to God, översatt av Stig Andreasson.   ag är infödd irländare och växte upp i en familj där vi var åtta barn. Min barndom var lycklig och problemfri. Fortsätt läsa

Kan Jesu återkomst ske när som helst?

Bibelstudium av Stig Andreasson Jesu återkomst – ett ämne för ständiga spekulationer. Det hände i Stockholm för några år sedan. Efter en gudstjänst inbjöds besökarna att övervara en mindre konstutställning i ett rum i kyrkan. En av tavlorna hade ett något gåtfullt motiv. Guiden förklarade att den föreställde Jesu återkomst. Fortsätt läsa

Den breda ekumenikens väg

Del 3 Undervisning av Stig Andreasson ”Andens fjärde våg”. Detta är rubriken till en ganska lång artikel i tidskriften Keryx, skriven av Anders Gerdmar, rektor för Livets Ords Teologiska Seminarium, som i dagarna återuppstår i ny ekumenisk gestalt. Vi försöker att genom några koncentrerade citat få tag på själva kärnan Fortsätt läsa

Den breda ekumenikens väg, del 2

Text: Stig Andreasson Det högsta goda i kristenheten verkar inte längre vara Trohet mot Guds Ord, men snarare Enhet. Enhetsvindarna blåser ibland i olika riktningar. Detta bidrar till en allt större förvirring. I den här artikeln sätter vi sökarljuset på teologiska läroanstalter och den teologiska tidskriften Keryx. Enhetsvindar på teologiska Fortsätt läsa

Den breda ekumenikens väg

Text: Stig Andreasson På den breda ekumenikens väg kan märkligt nog karismatisk förnyelse bo tillsammans med en stark sakramental teologi, som är tydligt besläktad med katolicismen. Detta ser ut att bli en delvis ny trend i kristenheten. Man ivrar för karismatiska manifestationer, men samtidigt ivrar man för det man kallar Fortsätt läsa

Förföriska vindar över svensk kristenhet

Text: Stig Andreasson Kyrkan – en fortsättning av inkarnationen? Tidskriften ”Keryx” har nästan specialiserat sig på att skönmåla och härliggöra den kyrka som är hierarkisk och institutionell. Skönmålningen är förförisk. Avsikten verkar vara att skapa mindervärdighetskomplex hos de evangeliska friförsamlingarnas folk. Institutionell kristendomsform sägs vara en del av och fortsättning Fortsätt läsa

Nyandliga läkedomsmetoder

Kapitel 4 ur den nyutkomna skriften ”Nyandligheten och det gamla evangeliet”  Av Stig Andreasson Helande av fysiska sjukdomar med hjälp av magiska verkningsmedel blir allt vanligare. De flesta som håller på med detta tar frimodigt på sig den engelska titeln ”healer” (helbrägdagörare). En del av dem påstår sig ha övernaturliga Fortsätt läsa