Katolsk biskop på “Pinse for alle”

Analys av Stig AndreassonI Norge ville pingstfolket markera 100-årsminnet av den moderna pingstväckelsens födelse genom ett stort fem dagars Jublileumsfirande i september år 2007. Man hyrde huvudstadens största möteslokal, Oslo Spektrum. Missionär Stig Andreasson, som i över 50 år verkat i katolska Frankrike, upprördes av referaten från evenemanget; främst vad Fortsätt läsa

Vi vill vara med och vinna människor för Gud!

Stina Fridolfsson intervjuar Stig och Åse Andreasson Stig och Åse har inga tankar på att ta pension från förkunnargärningen. De åker runt och besöker församlingar, Stig predikar och skriver, varnar, tröstar och förmanar, med brinnande iver att klart presentera Jesus Kristus, den ende som kan frälsa. Som ung och nyfrälst Fortsätt läsa

Går sakramentalismen mot en ny glansperiod i Sverige? (Del 1)

Analys av Stig Andreasson I vissa kretsar talar man idag om ”den mystika religionens renässans i Sverige.” Denna trend tycks gå hand i hand med en sakramentalismens renässans. Detta är inte alls underligt. Sakramentalismen är i sig själv en slags mysticism. Man omger vissa heliga handlingar, speciellt nattvarden, i ett Fortsätt läsa

Mariakult i luthersk kyrka

Analys av Stig Andreasson I början av år 2006 invigdes en Mariaskulptur, kallad ”Mater Dolorosa” (Smärtornas Moder), i en luthersk kyrka i Småland. I församlingsbladet berättar kyrkoherden att Mariabilden inköpts i England för pengar som skänkts till kyrkans prydande. Han hoppas att alla i regionen, oavsett samfundstillhörighet, skall känna att Fortsätt läsa

Sker pånyttfödelsen i dopet?

Undervisning av Stig Andreasson Sker pånyttfödelsen i dopet?Inom alla sakramentalistiska kyrkosamfund svarar man ett obetingat ja på frågan i rubriken. Man betraktar dopet som ett frälsande sakrament. Men stämmer detta med Nya testamentets undervisning? För att finna det rätta svaret är det flera ting i sammanhanget som måste klarläggas.Dopet – Fortsätt läsa

Dopet – från ett förenande band till en tvistefråga

Undervisning av Stig Andreasson I urkristen tid var dopet ett av de band som förenade de kristna till ett hjärta och en själ. Dopet markerade också en radikal gräns mellan kristna och icke kristna.Så var det då. Men hur är det idag?Numera är dopet en tvistefråga som klyver den bekännande Fortsätt läsa

Frågor kring Ulf Ekmans nattvardsteologi

Analys av Stig Andreasson I en bok på drygt 100 små sidor med titeln ”Tag och ät” har Ulf Ekman nedtecknat sin syn på nattvarden. Målet tycks vara att överbevisa läsaren om Jesu ”realpresens” (verkliga närvaro) i nattvardselementen. Bevisen försöker Ekman hämta både från Bibeln, kyrkofäderna och historien i övrigt. Fortsätt läsa

Får vi frälsning och syndernas förlåtelse genom nattvarden?

Undervisning av Stig Andreasson Nutida sakramentalistiska teologer försöker på olika sätt att harmonisera sakramentalismen med Bibeln. De är inte alltid helt samstämmiga i sina bibeltolkningar, men det är framför allt två läropunkter som de försöker finna stöd för i Bibeln. Det är att vi får syndernas förlåtelse i nattvarden och Fortsätt läsa