Skörden är mycken…

Appell av Stina Fridolfsson Så har ännu en bibelskola gått av stapeln hos Maranataförsamlingen i Stockholm. Temat Åter till urkristendomens kraftkällor kändes väldigt angeläget, och varje talare knöt an till nödvändigheten av att uppleva Guds härlighet i sitt liv, att vi blir Kristuslika och därigenom kan vara själavinnare. En liten Fortsätt läsa

Svenska kyrkoledare ropar efter hjälp – från Rom!

Kortnytt av Stina Fridolfsson En grupp ”bröder” från Taizé, den numera öppet katolska kommuniteten i Frankrike, kommer att tillbringa några månader i Sverige under det första halvåret 2007. Från februari till maj, med utgångspunkt från Ersta Diakoni, den lutherska högskolan, där de ska ha sitt tillfälliga hem under vistelsen.Detta stod Fortsätt läsa

Jag hörde en röst: Ge mig ditt hjärta!

Stina Fridolfsson intervjuar José Miguel Lacey Vid besöken hos fängelseförsamlingen i Nayajo, har jag ofta lagt märke till en mycket storvuxen man, som alltid håller ett vakande öga på sin omgivning.Det är inte lönt för någon att försöka besvära besökande syskon som kommer, för José ser till att de kan Fortsätt läsa

Det heliga bygget

Analys av Stina Fridolfsson På missionsfältet i Santo Domingo har vi fått förmånen hjälpa några familjer att få bättre bostad. Genom offermedel som skickats, och villiga arbetare, så har grund, väggar och tak byggts upp. Just nu hjälper några bröder den kunnige byggmästaren Isaias Rodriguez att bygga hus åt en Fortsätt läsa

– Jag är glad över erfarenheten

Stina Fridolfsson intervjuar Sebastian Vidén Sebastian har i skrivande stund varit hemma ett par veckor, efter åtta månaders vistelse i Santo Domingo. Hela församlingen får uppmuntran i våra samlingar, då han varje möte lyfter församlingssången med inspirerat och inspirerande pianoackompanjemang. Man anar att det har varit påfrestande att sakna möjlighet Fortsätt läsa