Vi hör det himmelska Jerusalem till!

Av Yngve Stenfelt Det finns ett himmelskt Jerusalem där jag har medborgarskap.  Jag vill läsa ett par textavsnitt ur Lukas evangelium: -Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under Fortsätt läsa

Sakrament eller Jesus?

Appell av Yngve Stenfelt Som väckelseförkunnare vill jag ropa ut: Fly från den sakramentala villfarelsen till bibelordets säkra grund! Det är endast Jesus som frälser! Tro på Honom och du blir frälst! När församlingen förlorar den första kärleken så har själva grundbulten i dess struktur förlorats. Kärleken till Jesus, kärleken Fortsätt läsa