Kom in i Guds plan för ditt liv

Appell av Gertrud Johansson

Om en människa ska kunna leva i harmoni och fungera i sin fulla funktion, känna glädje och tillfredsställelse med sitt liv, måste hon komma in i den tanke som Gud från början hade med henne. Gud skapade människan till sin avbild,till man och kvinna skapade han dem.
Tillsammans i den förening som äktenskapet utgör fungerar mannen och kvinnan sida vid sida som en enhet och kan tjäna Gud i full gemenskap med Honom. Naturligtvis kan även ogifta människor tjäna Gud, men här avser jag att tydliggöra Guds avsikt med den äktenskapliga föreningen.Guds tanke är fullkomlig och god för människan och kan inte bortförklaras med nutidsmänniskans egna hopsnickrade uppfattningar. Dagens människor lever i ett nästan konstant uppror mot Gud och hans plan. Man tror sig kunna skaffa sig en större frihet genom att nonchalera allt vad Gud i sin nåd har förordnat för människans bästa.Äktenskapet betraktas sedan länge inte som ett livsvarigt förbund och skilsmässorna är mera regel än undantag. Människan har också genom den rådande tidsandan förlorat förmågan att bevara ett livslångt förhållande och den enskilde måste nästan mer betraktas som ett offer än som skyldig till utvecklingen.Förutom detta försöker man idag komma förbi de tydligt uttalade Guds ord i detta sammanhang och förklarar att ett s.k.äktenskap skulle kunna ingås även av två av samma kön.I samma takt som utvecklingen går vidare så ökar den psykiska ohälsan allt mer. Man försöker skylla på just det man så ihärdigt försöker komma ifrån. Guds sanna ord som dessutom talar så tydligt i samvetena. Man försöker, som det står i psalm två, “kasta deras bojor ifrån sig” Guds goda vilja upplevs som ett bojor av tvång medan det är precis tvärtom. Detta avkastande av allt som skapade trygghet och stabilitet är det som gör att människan kommer allt längre från fast mark under fötterna och själarna lider. Oskyldiga drabbas av denna utveckling. Barnen tvingas lära sig det som kommer att bli deras egen olycka i en skenande utveckling mot fullständigt fördärv.Till den unga människan vill jag också rikta ett varningens ord när det gäller de feministiska tankegångar som genomströmmar den här tiden. Det finns ett ideal i Guds ord även när det gäller denna sak. Feminismen ropar högt om frihet och lycka i det att man ska frigöra sig från sin egen roll som kvinna. De kvinnor som av naturen är typiskt kvinnliga i sitt sätt att vara betraktas som förrädare och blir utklassade av manhaftiga och högljudda företrädare för de tankar som i denna sak gör uppror mot Gud. Gud har tänkt att en man och en kvinna ska vara olika; inte för att konkurrera men för att komplettera varandra. Var inte rädd för att vara den du är och försök inte fugera i den roll som den andre ska ha.Guds plan och tanke gäller även i denna sak något långt bättre och högre än du kan ana. Gud är inte kvinnans fiende utan har förordnat allt för att även hon ska kunna fungera till fullo. Låt dig inte påverkas av gudsfientliga tankemodeller. Du blir bara bedragen.Du dåraktiga människa. Tänk om du ville förstå att Guds plan med dig är god alltigenom. Fly åter till Guds ord! Ta till dig av de gamla sanningar som gör människan till den hon skulle vara i Guds plan. Kom i harmoni med honom som älskat dig så högt att han sände sin son att lida och dö för din skull. Låt dig inte bedragas av de nya strömningar som lovar dig frihet och lycka. Kom till honom som själv är livet. Lär dig den tanke Gud har för dig genom att umgås med Honom i hans eget ord. Inandas hans Ande som gör dig hel och harmonisk i ditt själsliv. Gud må välsigna dig att komma in i hans plan med ditt liv. Amen!

Föregående inlägg Vad bibeln lär om nykterhet
Nästa inlägg Verkligheten är Kristus

Relaterade inlägg