Midnattsropet nr 6 1962

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Helbrägdagörelse i försoningen!av T. L. Osborn översatt av Lars Wedin Kraft till segerav Anne Björg Imsen Frikyrklig samlingav Arne Imsen “Han kommer till Sverige!”av Annalisa Qvarfordt “Bröder vad skola vi göra?”av Erik Gunnar Eriksson “Elden brinner lika härligt nu som förr”från Norrköping Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1962

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Kan en verklig kristen vara demonbesatt?av Jack Coe Märkliga teckenav Karl Malmström Nutidens Barukav Rev. Wm. F. Beirnes Och Herrens ord hade framgångRapporter av Agne Barg, Donald Bergagård m fl Vill du bli fri?av Allan Andersson Benen blev lika långaav Elsa-Britta Pettersson Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1962

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Tror du detta?av Richard Hansen Jesus Kristus löste migav Curt Olson Från Richard Hansens mötenav Arne Imsen och Donald Bergagård Den som tror och bliver döpt…av Agne Bark TV förlöjligade HansenProtestskrivelse till radionämndenav Arne Imsen Pastor Lennart Magnusson i Östergötlands Folkblad:“Jag vet Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 11-12 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Glädjens budskapav John Andreasson Midnattsropet 1962av Arne Imsen Full väckelse i Norgeav Donald Bergagård “-Protest mot församlingsformalism”från Smålands Allehanda 11 nov. Måste du levaav Dr. Vance Havner översatt av Hilda Alexis Saltgölar (ur Evangelii Härold)av Willis Säwe med kommentarer av Arne Imsen Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 6-7 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Verkliga splittringsorsakerav Arne Imsen Krist – Väckelse – Möjlighetav Ella Sörensen Det gjorde Gudvittnesbörd om Gudsingripanden Du kan få Guds underverkande kraft!av A. A. Allen Frigörelse eller partiväsen?av E. D. Petrus’ livav Axel R. Olsson Guds ord med makt går fram i Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Beklädda med kraftav Donald Bergagård Frälst, döpt i Anden och botad!vittnesbörd av Jakob Dybvik Midnattsropetav Arne Imsen Werner Sällström har fått hembudav Arne Imsen Lova Herren min själ!av Agne Bark Laglöshetens hemlighetav M. L. I tjänst för Jesusav Rachel Richardson Obs! Missionenav Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Gud vill göra det nu!av Arne Imsen Församlingar vi kan ansluta oss tillav T. B. Barrat i “De kristne menigheter” Midnattsropet 1961av Arne Imsen Det gjorde GudVittnesbörd Den tomma krukan, gatan och gravenav Erik Dalman Kenya för Kristusav Margaretha och Gunnar Eklund Fortsätt läsa

Maranata – ett skede eller ett öde?

Ledare av Berno Vidén Under maranataväckelsens första stormande tid i Sverige, innan det ännu fanns någon församling som bar namnet Maranata, föreslogs det att kalla vissa församlingar för Maranataförsamlingen. Arne Imsen var först motståndare till förslaget, något han motiverade så här i boken Fruktad Frihet (1970): ”Personligen var jag en Fortsätt läsa