Midnattsropet nr 6-7 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Verkliga splittringsorsakerav Arne Imsen Krist – Väckelse – Möjlighetav Ella Sörensen Det gjorde Gudvittnesbörd om Gudsingripanden Du kan få Guds underverkande kraft!av A. A. Allen Frigörelse eller partiväsen?av E. D. Petrus’ livav Axel R. Olsson Guds ord med makt går fram i Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Beklädda med kraftav Donald Bergagård Frälst, döpt i Anden och botad!vittnesbörd av Jakob Dybvik Midnattsropetav Arne Imsen Werner Sällström har fått hembudav Arne Imsen Lova Herren min själ!av Agne Bark Laglöshetens hemlighetav M. L. I tjänst för Jesusav Rachel Richardson Obs! Missionenav Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Gud vill göra det nu!av Arne Imsen Församlingar vi kan ansluta oss tillav T. B. Barrat i “De kristne menigheter” Midnattsropet 1961av Arne Imsen Det gjorde GudVittnesbörd Den tomma krukan, gatan och gravenav Erik Dalman Kenya för Kristusav Margaretha och Gunnar Eklund Fortsätt läsa

Maranata – ett skede eller ett öde?

Ledare av Berno Vidén Under maranataväckelsens första stormande tid i Sverige, innan det ännu fanns någon församling som bar namnet Maranata, föreslogs det att kalla vissa församlingar för Maranataförsamlingen. Arne Imsen var först motståndare till förslaget, något han motiverade så här i boken Fruktad Frihet (1970): ”Personligen var jag en Fortsätt läsa

Holländsk evangelist i Maranata, Jönköping

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i Fortsätt läsa

Segerrapporter från Småland

Stark tältmötesserie i Jönköping med dop i tält  Maranataförsamlingen i Jönköping har i sommar haft tre veckors tältmöten. Trots den dåliga väderleken med regn och rusk har det samlats mycket folk. Många har fått stå utanför då tältet varit fullsatt. För första gången i Jönköpings historia hölls dopförrättning i tält. Fortsätt läsa