En vision som bär genom allt!

Tage Johansson, 80 år Intervju av Stina Fridolfsson När Midnattsropet ville göra en intervju med Tage Johansson, med tanken att han skulle berätta en del från sitt rika liv, visade det sig vara svårt att styra. Tage ville gärna bli intervjuad, men absolut inte berätta så mycket om sig själv. Fortsätt läsa

Kallelsen att leva i en ny livsdimension

Text: Tage Johansson Gud har alltid erbjudit människan att få leva sitt liv i hans livsperspektiv. Alltsedan människan lockades att leva sitt liv oberoende av Gud har disharmoni, otillfredsställelse, meningslöshet och tomhet följt henne i spåren. Livet har hela tiden kretsat kring henne själv och hennes eget. Hela denna världs Fortsätt läsa

Avslöjad synd är nåd från Gud

Ledarartikel – Driv ut ifrån er den som är ond, är ett citat hämtat från Paulus brev till församlingen i Korint, där en mycket svår synd hade uppdagats. Församlingen hade uppenbara svårigheter med att se, förstå och hantera situationen, varför Paulus med skärpa tvingas gripa in och säga: ”… ni Fortsätt läsa

Andens liv och funktion genom församlingen

Text: Tage Johansson Ordet funktion är ett mycket vanligt ord som vi ofta använder i vardagliga sammanhang. Inom läkarvetenskapen har man t.ex. noga satt sig in i hur varje del av människokroppen har sin funktion. Vi kan tänka oss, som exempel,  vilka problem det innebär för kroppen om inte insulinbildningen Fortsätt läsa

Församlingen – Guds angelägenhet

Text: Tage Johansson Församlingens ursprung, mönsterbild, upprättelse och historiska skeende. Varje andlig väckelse genom tiderna har mer eller mindre aktualiserat den ursprungliga mönsterbilden för församlingen, som de första apostlarna förverkligade. I Efesierbrevet, som har blivit kallat ”församlingsbrevet”, skriver Paulus att församlingen uppbyggs på apostlarnas och profeternas grundval där hörnstenen är Fortsätt läsa