Midnattsropet nr 6-7 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Verkliga splittringsorsakerav Arne Imsen Krist – Väckelse – Möjlighetav Ella Sörensen Det gjorde Gudvittnesbörd om Gudsingripanden Du kan få Guds underverkande kraft!av A. A. Allen Frigörelse eller partiväsen?av E. D. Petrus’ livav Axel R. Olsson Guds ord med makt går fram i Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Beklädda med kraftav Donald Bergagård Frälst, döpt i Anden och botad!vittnesbörd av Jakob Dybvik Midnattsropetav Arne Imsen Werner Sällström har fått hembudav Arne Imsen Lova Herren min själ!av Agne Bark Laglöshetens hemlighetav M. L. I tjänst för Jesusav Rachel Richardson Obs! Missionenav Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 4 1961

Klicka på bilden ovan för att bläddra i tidningen. Köttslig enhet – Andlig splittring!av Arne Imsen I detta nummer av Midnattsropetav Arne Imsen Allians eller andlig enhetav Lewi Pethrus i Evangelii Härold nr 8 1927 Frihet för de fångna!av Smith Wigglesworth Evangeliseringsglimtar från Kenyaav Margaretha och Gunnar Eklund Kenyahälsningar av Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 3 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Han gav sig själv till lösen för alla!av Agne Bark Det gjorde GudVittnesbörd Göteborgsposten, Expressen och Vår Troav Arne Imsen Kött eller andeav Jonas Näslund Herrens ord hade mäktig framgångSegerrapporter från när och fjärran Utdrag ur brev från Oscar A. Karlsson Följden Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Gud vill göra det nu!av Arne Imsen Församlingar vi kan ansluta oss tillav T. B. Barrat i “De kristne menigheter” Midnattsropet 1961av Arne Imsen Det gjorde GudVittnesbörd Den tomma krukan, gatan och gravenav Erik Dalman Kenya för Kristusav Margaretha och Gunnar Eklund Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: Se, jag bådar eder en stor glädje!av Tage Nilsson Det gäller Midnattsropetav Arne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasav Red. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraav T. B. Barratt Se på Jesus!av Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringav T. L. Osborn Himmel eller Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: De som voro redo gingo in!av Arne Imsen Evigt livav Werner Sällström Andligt svärmeri!av Lewi Pethrus Midnattsropet!av Arne Imsen Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!av T. B. Barratt Se, här är jag, sänd mig!av Gunnar och Margaretha Eklund Missionen kallar!av Fortsätt läsa

Gör församlingen till ett idealsamhälle

Av Arne Imsen ur MR nr 14 1974 Det finns ett direkt samband mellan det nytestamentliga fattigdomsidealet och manifestationerna av Guds kraftGenom de rapporter som nått oss om svält och hungersnöd i världen, förstår vi, att även vi mycket snart måste inrikta oss på en betydligt enklare livsstil. Och det Fortsätt läsa

Senapskornet och surdegen

Ur boken Vedergäll Babylon av Arne Imsen I en bibelstudieserie Arne Imsen hade under 1980-talet utifrån Uppenbarelsebokens undervisning och varning för Babylon, jämförde han med Jesu liknelser om himmelriket i Matteus evangelium. Bibelstudierna gavs ut i bokform under titeln Vedergäll Babylon. Från denna mycket aktuella undervisning publicerar vi här utdrag Fortsätt läsa