Midnattsropet nr 2 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: Se, jag bådar eder en stor glädje!av Tage Nilsson Det gäller Midnattsropetav Arne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasav Red. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraav T. B. Barratt Se på Jesus!av Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringav T. L. Osborn Himmel eller Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: De som voro redo gingo in!av Arne Imsen Evigt livav Werner Sällström Andligt svärmeri!av Lewi Pethrus Midnattsropet!av Arne Imsen Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!av T. B. Barratt Se, här är jag, sänd mig!av Gunnar och Margaretha Eklund Missionen kallar!av Fortsätt läsa

Gör församlingen till ett idealsamhälle

Av Arne Imsen ur MR nr 14 1974 Det finns ett direkt samband mellan det nytestamentliga fattigdomsidealet och manifestationerna av Guds kraftGenom de rapporter som nått oss om svält och hungersnöd i världen, förstår vi, att även vi mycket snart måste inrikta oss på en betydligt enklare livsstil. Och det Fortsätt läsa

Senapskornet och surdegen

Ur boken Vedergäll Babylon av Arne Imsen I en bibelstudieserie Arne Imsen hade under 1980-talet utifrån Uppenbarelsebokens undervisning och varning för Babylon, jämförde han med Jesu liknelser om himmelriket i Matteus evangelium. Bibelstudierna gavs ut i bokform under titeln Vedergäll Babylon. Från denna mycket aktuella undervisning publicerar vi här utdrag Fortsätt läsa

Himmelrikets politik

Predikan av Arne Imsen ur predikosamlingen Elden får inte slockna Det som viskades i kamrarna skulle ropas ut på taken. Ingen generation fick uppgiften att bygga några  institutioner för nästa generation eller ta emot några traditioner för att tradera det vidare.  Varje generation skulle börja nollställd med samma  möjlighet att Fortsätt läsa

Lagstiftningens mål:Ett antikristligt system

Predikan av Arne Imsen, från MR nr 1 1988 För trettio år sedan var Maranataförsamlingen på väg att skoningslöst kastas ut från Bällstalundsskolan i Bromma. Stockholms politiker hade då beslutat i kommunfullmäktige att det köpeavtal som församlingen framförhandlat med Fastighetskontorets tjänstemän inte skulle godkännas. Orsaken var församlingens åsikter, vilket öppet Fortsätt läsa

Maranatafolkets politik

Av Arne Imsen ur boken Maranata – Du vår Herre kom!  Den kristna församlingen är helt okänd för världen, och står helt utanför alla tribuner, tribunaler, scener och andra maktkonstellationer i världen. Det är endast då den kristna församlingen vet och behåller sin plats utanför alla härskarlystna och förljugna läger, som Fortsätt läsa