Senapskornet och surdegen

Ur boken Vedergäll Babylon av Arne Imsen I en bibelstudieserie Arne Imsen hade under 1980-talet utifrån Uppenbarelsebokens undervisning och varning för Babylon, jämförde han med Jesu liknelser om himmelriket i Matteus evangelium. Bibelstudierna gavs ut i bokform under titeln Vedergäll Babylon. Från denna mycket aktuella undervisning publicerar vi här utdrag Fortsätt läsa

Himmelrikets politik

Predikan av Arne Imsen ur predikosamlingen Elden får inte slockna Det som viskades i kamrarna skulle ropas ut på taken. Ingen generation fick uppgiften att bygga några  institutioner för nästa generation eller ta emot några traditioner för att tradera det vidare.  Varje generation skulle börja nollställd med samma  möjlighet att Fortsätt läsa

Lagstiftningens mål:Ett antikristligt system

Predikan av Arne Imsen, från MR nr 1 1988 För trettio år sedan var Maranataförsamlingen på väg att skoningslöst kastas ut från Bällstalundsskolan i Bromma. Stockholms politiker hade då beslutat i kommunfullmäktige att det köpeavtal som församlingen framförhandlat med Fastighetskontorets tjänstemän inte skulle godkännas. Orsaken var församlingens åsikter, vilket öppet Fortsätt läsa

Maranatafolkets politik

Av Arne Imsen ur boken Maranata – Du vår Herre kom!  Den kristna församlingen är helt okänd för världen, och står helt utanför alla tribuner, tribunaler, scener och andra maktkonstellationer i världen. Det är endast då den kristna församlingen vet och behåller sin plats utanför alla härskarlystna och förljugna läger, som Fortsätt läsa

Maranata – mitt öde, del 3

Tredje avsnittet av Arne Imsens personliga skildring från Maranataväckelsens genombrottsår, är utarbetat från ett föredrag som hölls nyårsafton 1986 på Gamla Bro. En mycket klargörande analys om bakgrunden och vad som skapade behov av denna frigörelseväckelse. Här förklaras hur bidragskarusellen i frikyrkligheten började, och dess förödande konsekvenser i kategoriklyvning, ekumenik Fortsätt läsa

Maranata – Mitt öde (del 2)

Här fortsätter andra delen av intervjun Radio Maranata gjorde med Arne Imsen år 1991. Han berättar här om hur en kärntrupp av Maranataförsamlingen i Stockholm så småningom tog form som kommunitet på församlingshemmet Johannelund i Bromma. Publicerad i MR första gången 1996. Jag var föreståndare för Örebro Fria Församling, som Fortsätt läsa