Midnattsropet nr 6 1962

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Helbrägdagörelse i försoningen!av T. L. Osborn översatt av Lars Wedin Kraft till segerav Anne Björg Imsen Frikyrklig samlingav Arne Imsen “Han kommer till Sverige!”av Annalisa Qvarfordt “Bröder vad skola vi göra?”av Erik Gunnar Eriksson “Elden brinner lika härligt nu som förr”från Norrköping Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1962

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Tror du detta?av Richard Hansen Jesus Kristus löste migav Curt Olson Från Richard Hansens mötenav Arne Imsen och Donald Bergagård Den som tror och bliver döpt…av Agne Bark TV förlöjligade HansenProtestskrivelse till radionämndenav Arne Imsen Pastor Lennart Magnusson i Östergötlands Folkblad:“Jag vet Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 11-12 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Glädjens budskapav John Andreasson Midnattsropet 1962av Arne Imsen Full väckelse i Norgeav Donald Bergagård “-Protest mot församlingsformalism”från Smålands Allehanda 11 nov. Måste du levaav Dr. Vance Havner översatt av Hilda Alexis Saltgölar (ur Evangelii Härold)av Willis Säwe med kommentarer av Arne Imsen Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 6-7 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Verkliga splittringsorsakerav Arne Imsen Krist – Väckelse – Möjlighetav Ella Sörensen Det gjorde Gudvittnesbörd om Gudsingripanden Du kan få Guds underverkande kraft!av A. A. Allen Frigörelse eller partiväsen?av E. D. Petrus’ livav Axel R. Olsson Guds ord med makt går fram i Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Beklädda med kraftav Donald Bergagård Frälst, döpt i Anden och botad!vittnesbörd av Jakob Dybvik Midnattsropetav Arne Imsen Werner Sällström har fått hembudav Arne Imsen Lova Herren min själ!av Agne Bark Laglöshetens hemlighetav M. L. I tjänst för Jesusav Rachel Richardson Obs! Missionenav Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 4 1961

Klicka på bilden ovan för att bläddra i tidningen. Köttslig enhet – Andlig splittring!av Arne Imsen I detta nummer av Midnattsropetav Arne Imsen Allians eller andlig enhetav Lewi Pethrus i Evangelii Härold nr 8 1927 Frihet för de fångna!av Smith Wigglesworth Evangeliseringsglimtar från Kenyaav Margaretha och Gunnar Eklund Kenyahälsningar av Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 3 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Han gav sig själv till lösen för alla!av Agne Bark Det gjorde GudVittnesbörd Göteborgsposten, Expressen och Vår Troav Arne Imsen Kött eller andeav Jonas Näslund Herrens ord hade mäktig framgångSegerrapporter från när och fjärran Utdrag ur brev från Oscar A. Karlsson Följden Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 1 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Gud vill göra det nu!av Arne Imsen Församlingar vi kan ansluta oss tillav T. B. Barrat i “De kristne menigheter” Midnattsropet 1961av Arne Imsen Det gjorde GudVittnesbörd Den tomma krukan, gatan och gravenav Erik Dalman Kenya för Kristusav Margaretha och Gunnar Eklund Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 2 1960

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Innehåll: Se, jag bådar eder en stor glädje!av Tage Nilsson Det gäller Midnattsropetav Arne Imsen Guds dyrbara gåvor förkastasav Red. Norman Gordon Församlingar vi ej bör tillhöraav T. B. Barratt Se på Jesus!av Werner Sällström Framgångsrik evangeliseringav T. L. Osborn Himmel eller Fortsätt läsa