Strålsäkert

Text: Larz Gustafsson Det här är inget inlägg i miljödebatten. Det finns andra forum för sådant. Men jag skulle vilja nämna något om kärnkraftverket i Forsmark. Min far arbetade som vattenbyggnadsingenjör vid Älvkarlebylaboratoriet i Älvkarleby, byn där jag växte upp. I hans arbete ingick bland annat att befinna sig inuti Fortsätt läsa

Kämpa för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar!

Text: Stina Fridolfsson Det är VM nu. Och en elit av idrottare inom olika områden tävlar. Det gäller att efter reglerna hinna och orka så att man vinner. I nyhetsprogrammen sopas åt sidan alla andra nyheter; det må handla om flyktingar, politik, ekonomi och krigshärdar. Den stora frågan för många Fortsätt läsa

Den stora försoningsdagen

Bibelstudium av Michael Hafsahl, sommarkonferensen 2014 Sommarkonferensens tema är ”Den tro som övervinner”. I samband med detta kom två frågor till mig, dels vad är det tron på, dels vad är det denna tro övervinner?  Jag ska här tala om den stora försoningsdagen, som en förebild, och knyta an till Fortsätt läsa

– Jag lämnade katolska kyrkan för att följa Jesus

Predikan av Michael Dakwar – Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till  upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig,  väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16-17) Från en kristen tidning läste jag under rubriken ”En pingstvän Fortsätt läsa