Europas flyktingar

Ur boken Nedräkning mot Harmageddon av Jan Egil Hafsahl Här följer ett utdrag ur Jan Egil Hafsahls mycket aktuella bok Nedräkning mot Harmageddon. Den skrevs utifrån några bibelstudier, som författaren höll vid årsskiftet 2015/2016 både i Norge och Sverige. Vi väljer att här publicera ett avsnitt  där Jan Egil profetiskt Fortsätt läsa

Det annorlunda riket

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl Under sommarkonferensen hade Jan Egil Hafsahl, föreståndare för Pilgrimsfolket i Norge, några bibelstudier som han introducerade med en kort historik över den motkultur och proteströrelse som gick fram över västvärlden under sextio- och  sjuttiotalet. Han presenterade hur det också inom kristenheten växte fram en proteströrelse Fortsätt läsa

Generation ME

Jan Egil Hafsahl, ur Pilgrimen nr 2 2013 Många räknar Callum Brown, professor i modern europeisk historia vid University of Glasgow som den som på mitten av 60-talet introducerade uttrycken ”generationsmotsättningar” och ”generationsklyftor”. Själva tanken är av långt äldre datum. Den grekiske poeten Hesiodos skrev redan på 700-talet före Kristus Fortsätt läsa

Vårt uppdrag: Att tala väl om Jesus

Bibelstudium: Jan Egil Hafsahl Bibeln talar talar om tre människor.  Den första människan: Ho protos. Anthropos. Prototyp, grundform eller urtyp.  -Så är ock skrivet: ”Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.” (1Kor 15:45) Ho protos anthropos.  -Den första människan var av jorden och jordisk (1Kor 15:47) Efter Fortsätt läsa

Guds rättfärdighet – en fråga om kärlek

Bibelstudium av Jan Egil Hafsahl från Sommarkonferensen 2013. MR publicerar valda delar. Finns i sin helhet på maranata.se I Markus 12:28, den sista delen av versen, frågar man Jesus: – Vilket är det förnämsta av alla buden?” Jesus svarade: ”Det förnämsta är detta: ’Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är Fortsätt läsa

– Man måste uppleva det heliga vansinnet!

Intervju med Jan Egil och Lill Hafsahl Då Jan Egil Hafsahl förra året fyllde sextio år, fick han som gåva en inbjudan att tillsammans med sin fru Lill besöka Maranataförsamlingens missionsarbete i Dominikanska republiken. Jan Egil har betytt mycket för detta missionsarbete, då han redan under åttiotalet under några månader Fortsätt läsa

Församlingen & Guds rike

Utdrag ur Jan Egil Hafsahls på norska nyutkomna studiebok ”Menigheten – Kristi hemmelighet”, utgiven på förlaget Pilgrimen. Guds rike är nära förknippat med Guds ära och makt. – Ty riket är ditt, och makten och äran i evighet. (Matt 6:13) – Åt honom gavs makt och ära och rike. (Dan Fortsätt läsa

Ondskans gåta – Hur kan Gud tillåta så mycket lidande?

Text: Jan Egil Hafsahl ”Det finns ingen Gud. Ondskan bevisar att Gud inte existerar,” säger ateisten. Det onda existerar, därför gör inte skaparen det. Om han skulle finnas: ”Hur kan en god Gud tillåta så mycket lidande?” säger agnostikern. Låt oss nu vända på frågan ett ögonblick: Om det onda Fortsätt läsa

Diskrimineringsdrama i Trondheim

Jan Egil Hafsahl hade förra året en serie bibelstudier över ämnet ”Den kristne och statsmakten”. Dessa bibelstudier finns att lyssna till på Pilgrimsfolkets hemsida, och har varit tillgängliga att läsa där i snart ett år. När Pilgrimsfolket ville hyra lokal i Trondheim för att följa upp de tältmöten som hölls Fortsätt läsa