Arkiv

Här kan du bläddra i äldre nummer av Midnattsropet, från nr 1 1960 och framåt. Arkivet uppdateras löpande med målet att ha alla nummer tillgängliga. Du kan redan nu hitta alla PDF-filerna på Google Drive. Midnattsropet år 1960-1969

Midnattsropet 1960-1969

1960 Nummer 1Nummer 2 1961Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4Nummer 5Nummer 6-7Nummer 8Nummer 9Nummer 10

Midnattsropet nr 8 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Ormanden – den listigeav Severin Larsen Det gjorde Gud Kallad av Gud!av Ulla och Gunter Krögli Loven Gud i församlingenav E. C. Evangelisering bland Kikuyu-folketav Margareta och Gunnar Eklund Från läsekretsen Tro!av T. L. Osborn

Midnattsropet nr 6-7 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Verkliga splittringsorsakerav Arne Imsen Krist – Väckelse – Möjlighetav Ella Sörensen Det gjorde Gudvittnesbörd om Gudsingripanden Du kan få Guds underverkande kraft!av A. A. Allen Frigörelse eller partiväsen?av E. D. Petrus’ livav Axel R. Olsson Guds ord med makt går fram i Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 5 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Beklädda med kraftav Donald Bergagård Frälst, döpt i Anden och botad!vittnesbörd av Jakob Dybvik Midnattsropetav Arne Imsen Werner Sällström har fått hembudav Arne Imsen Lova Herren min själ!av Agne Bark Laglöshetens hemlighetav M. L. I tjänst för Jesusav Rachel Richardson Obs! Missionenav Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 4 1961

Klicka på bilden ovan för att bläddra i tidningen. Köttslig enhet – Andlig splittring!av Arne Imsen I detta nummer av Midnattsropetav Arne Imsen Allians eller andlig enhetav Lewi Pethrus i Evangelii Härold nr 8 1927 Frihet för de fångna!av Smith Wigglesworth Evangeliseringsglimtar från Kenyaav Margaretha och Gunnar Eklund Kenyahälsningar av Fortsätt läsa

Midnattsropet nr 3 1961

Klicka på bilden ovan för att läsa tidningen. Han gav sig själv till lösen för alla!av Agne Bark Det gjorde GudVittnesbörd Göteborgsposten, Expressen och Vår Troav Arne Imsen Kött eller andeav Jonas Näslund Herrens ord hade mäktig framgångSegerrapporter från när och fjärran Utdrag ur brev från Oscar A. Karlsson Följden Fortsätt läsa