Hemundervisning debatteras i DN

Text: Berno Vidén Europadomstolen kommer snart att avgöra hur tyska myndigheter behandlat en hemundervisande familj och nekat dem lagstadgade mänskliga rättigheter genom att utan rättsligt stöd med våld gå in i deras hem och omhänderta barnen. Domstolens utslag lär inte ha någon avgörande betydelse för Tysklands lagar men kan komma Fortsätt läsa

Lämnar Sverige för Pilgrimsskolan!

Intervju med Emanuel Johansson Emanuel Johansson har flyttat till Åland med sin familj. Efter att under ett år ha kämpat mot skolmyndigheterna, för rätten att bedriva hemundervisning med sina barn, väljer han att flytta till detta grannland där man respekterar den rätt föräldrar har i internationella konventioner. Men först och Fortsätt läsa

Visionen som drabbat oss

Text: Emanuel Johansson Det är nu snart fyrtio år sedan ett antal familjer i Maranataförsamlingen tog sina barn ut ur den då statliga skolan för att ta över ansvaret för skolundervisningen. Även om kampen för hemundervisningen alltsedan starten har varit förenad med ett visst motstånd så har förutsättningarna de senaste Fortsätt läsa

Robin Vidén: -Hela omvändelsebudskapet är tvärt emot!

Intervju med Robin Vidén av Stina Fridolfsson Under sistlidna sommarkonferens som Maranatafolket hade i Bromma, presenterades den levande församlingen som en proteströrelse i spåren efter den urkristna församlingens kämpar,  dessa  som  gjorde ”tvärt emot kejsarens påbud” och sade att en som hette Jesus var konung. Begreppet ”Tvärt-emot-folket” myntades. Robin Widén, som ända sedan Fortsätt läsa

“O hur saligt att få vandra” – Vilhelm Moberg skriver väckelsefolkets historia

Av Lars Bygdås På midsommaraftonen 1850 stävar briggen ”Charlotta” in i New Yorks hamn.Ombord fanns en dyrbar last, pilgrimmer från Sverige.Andlöst blickar de ut över det nya landet. För dem var det Löfteslandet; Frihetslandet.De allra flesta var baptister som flytt sitt fosterland jagade av polis och en statskontrollerad kyrka – Fortsätt läsa

Kampen för barnens bästa

Text: Berno Vidén Rädda barnen – ta dem ut ur skolan! För 37:e året i rad var det så dags för festlig avslutning inför Pilgrimsskolans sommarlov; Pilgrimsskolan som bland annat innefattar föräldrars grundskoleutbildning av sina barn i skolpliktig ålder. Ett antal elever från skilda årskurser avslutade läsåret 2014/2015 med att Fortsätt läsa

Bed för familjerna som hemundervisar!

Text: Emanuel Johansson Den här hösten har föräldrars kamp för rätten att själva få undervisa sina barn hårdnat. Tidigare skolborgarrådet i Stockholm Lotta Edholm är uttalad motståndare till hemundervisning som undervisningsform och har gång efter annan offentligt gett uttryck för detta. Ett exempel är en artikel i Aftonbladet debatt (10/1 Fortsätt läsa

Skolans övergrepp

Ledare av Berno Vidén Sverige anses vara ett land med full religionsfrihet, men hamnar i studier gjorda av den ansedda amerikanska tankesmedjan Pew Forum långt upp på listan när det gäller hotbilden mot religiösa medborgare och får dela plats med länder som Saudiarabien, Libyen, Iran, Vietnam och Etiopien, alltmedan Sydsudan, Fortsätt läsa

Frustrerande hovrättsmål med hemundervisning i botten

Text: Hans Lindelöw Under tre dagar tog Svea hovrätt upp ett mål där Gotlands socialnämnd begär att vårdnaden om nu 11-årige Domenic ska överföras permanent till särskilt förordnad förmyndare. Gotlands tingsrätt avslog nämndens begäran och menade att föräldrarna Christer och Annie ska behålla vårdnaden om sin son. Domenic omhändertogs under Fortsätt läsa

Kammarrätten medgav hemundervisning

Judisk familj får rätt att hemundervisa på grund av religiösa skäl. Kammarrätten i Göteborg har beslutat att medge en familj i Göteborg rätt att fullgöra skolplikt i hemmet för läsåret 2011/2012. Familjen i fråga är ortodoxa judar och de framförde som ”synnerliga skäl” att den allmänna skolan saknar möjlighet att Fortsätt läsa