Fortsätt kampen!

Text: Gertrud Johansson Till föräldrarna idag vill jag rikta dessa ord: Stå upp och gå ut till honom utanför lägret. Ta ansvaret för dina barn även om det kostar smälek, kamp mot myndigheter eller uppbrott från nuvarande tillvaro. Fortsätt kampen! Under sommarkonferensen 2017 uppmärksammades i ett möte det faktum att Fortsätt läsa