Dopet till Kristus – en demokratifråga?

Text: Berno Vidén Kampen för det bibliska dopet har under historiens gång varit avgörande för den fria församlingen. Det är uppfordrande att läsa väckelsehistoria och se med vilken övertygelse pionjärerna, många gånger under svår förföljelse, trotsat myndigheter och kyrka för rätten att låta döpa sig. Att samma rörelser i kyrkoekumeniskt Fortsätt läsa

Vad hände med det bibliska dopet?

Pingstväckelsen i Sverige, sprungen ur döparrörelsen, har historiskt sett starka kopplingar till Filadelfia i Stockholm. Där har många viktiga riktlinjer dragits upp under åren. Inte minst när det gäller dopet till Kristus som en medveten handling till följd av omvändelse och tro på Jesus. Det var ingen demokratifråga utan Skriftens Fortsätt läsa

Människans gudagivna identitet

Ledare av Berno Vidén Under 1930-talet fanns det ett informationssamhälle som hade en mycket stor inverkan på medborgarna. I början av decenniet då Hitler vann makten och nazismen – den tyska nationalsocialismen – gjorde sitt intåg, styrdes den med en utpräglad antisemitisk ideologi som till sin prägel var mycket våldsbenägen Fortsätt läsa