Det urkristna hälsningsordet: Maranata!

Stig Andreasson, missionär och författare, en trons kämpe, befordrades till härligheten den 11 mars i år.Texten nedan är ett utdrag från en artikel i MR nr 2 2015. Det är med stor tacksamhet vi minns Stig och hans gärning. Våra tankar går till de närmaste. Snart möts vi igen! Text: Fortsätt läsa

Den generöse rike mannen

Text: Missionär Stig Andreasson Många tragiska händelser har utspelat sig bland olika folk och länder under historiens gång. Krig, naturkatastrofer och folkmord hör tyvärr till mänsklighetens tragiska historia. Ett folkmord som knappast fått särskilt stor uppmärksamhet i vårt land, är det som drabbade det armeniska folket mellan åren 1915 och Fortsätt läsa

En gång frälst – alltid frälst?

Undervisning av Stig Andreasson Alla tycker inte att texten i rubriken bör åtföljas av ett frågetecken. Somliga sätter hellre in ett utropstecken. I de kristna samfund som har djupa rötter i kalvinismen förkunnar man med stark övertygelse att den som en gång blivit frälst och född på nytt aldrig kan Fortsätt läsa

Har Gud på förhand bestämt varje människas eviga öde?

Text: Stig Andreasson Under hela kristendomens historia har teologer, kyrkofäder och vanliga människor grubblat på denna fråga. Har Gud utvalt några till evig frälsning och samtidigt förutbestämt andra till evig fördömelse? Kyrkofadern Augustinus var den förste som utarbetade en s.k. predestinationslära. Det latinska ordet predestination betyder just ”förutbestämmelse” och har Fortsätt läsa

En annan Jesus (Del 1)

Text: Stig Andreasson En annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium.  Redan på apostlarnas tid blev många kristna församlingar påverkade av falsk lära. En del förkunnare, som tydligen betraktade sig själva som stora och mäktiga apostlar, nästlade sig in i församlingarna med ett budskap som märkbart avlägsnade sig Fortsätt läsa

Lever vi i de yttersta dagarna? Del 4

Av Stig Andreasson De yttersta dagarnas världssituation varslar om en stor och härlig begivenhet.  Den bild av de yttersta dagarna som vi hittills har tecknat i denna artikelserie har varit ganska dyster. Detta var oundvikligt, ty Bibelns profetiska beskrivning av ändens tid är inte särskilt ljus. Men ett viktigt undantag Fortsätt läsa

Lever vi i de yttersta dagarna? del 3

Laglösheten och normlösheten skall förökas i ändens tid. Av Stig Andreasson Från Jesu s.k. eskatologiska tal citerar vi följande: – Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta” (Matt 24:12).  Då jag en gång skulle tala över den texten i en församling i Belgien uppstod ett problem. Fortsätt läsa

Apropå påvebesöket – vi vill stå på barrikaderna!

Den 31 oktober, på minnesdagen av reformationen inför dess 500-årsjubiluem nästa år, är påven huvudnummer på programmet i Lund och Malmö. I det förberedande materialet Från konflikt till gemenskap beskriver evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen att man övervunnit de schismatiska elementen som reformationen resulterade i och vänder sig till alla som bär det Fortsätt läsa

Lever vi i de yttersta dagarna? Del 2

Text: Stig Andreasson Den ockulta vågen – ett ändetidstecken.  – Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror (1 Tim.4:1). Någon vill kanske med all rätt anmärka på att villfarande och demoninspirerad religiositet alltid Fortsätt läsa