Den breda ekumenikens väg, del 2

Text: Stig Andreasson Det högsta goda i kristenheten verkar inte längre vara Trohet mot Guds Ord, men snarare Enhet. Enhetsvindarna blåser ibland i olika riktningar. Detta bidrar till en allt större förvirring. I den här artikeln sätter vi sökarljuset på teologiska läroanstalter och den teologiska tidskriften Keryx. Enhetsvindar på teologiska Fortsätt läsa

Rasism, klasskamp eller kristen gemenskap?

Text: Larz Gustafsson Man ser inte den verklige fienden. Bibeln kallar honom djävulen. Han har förvandlats till mörkrets furste och ligger bakom såväl nationalsocialismen som marxismen-leninismen och alla andra politiska ideologier! Alla politiska ideologier är av ondo eftersom de de facto sätter människan och inte Gud i centrum. Bibeln däremot Fortsätt läsa

Den politiserade ekumeniken

Analyserande och avslöjande reportage av Lars Bygdås Om några veckor är det Europaparlamentsval detta supervalår 2014. Europas miljoner kommer att överösas med det förföriska talet om fred och nödvändigheten av nationernas gemenskap. Samma språk talar den alltmer politiserade ekumeniska rörelsen i Sverige som i åratal arbetat för enade kyrkor och Fortsätt läsa

ÖVERVAKNINGEN – ett tidstecken

Text: Emanuel Johansson Edward Snowden fick tillfällig asyl i Ryssland. Detta gav Putin politiska poäng samtidigt som Obama återigen tvingas förklara sig för Europa och andra länder inför den fortgående strömmen av avslöjanden som Snowden tillhandahåller media. Nu visar det sig också att Sverige med FRA är mer involverat än Fortsätt läsa

Faller Mellanöstern samman?

MR fortsätter följa dramatiken i Mellanöstern. Text: Lars Bygdås med kommentar av Stig Erik Westman. USA och Ryssland står öga mot öga i Genéve. USA och Ryssland står öga mot öga i östra Medelhavet. USA är orubbligt i sina krav på Syrien och lika orubbliga när det gäller den fruktade Fortsätt läsa

Barnen – statens egendom eller föräldrars ansvar

Apropå skolans värdegrund Text: Emanuel Johansson ”Skolans värdegrund” är ett begrepp som återkommer inom det svenska skolväsendet. I skolplanerna för alla årskurser och ämnen ges instruktioner och beskrivs mål för arbetet med värdegrunden. I och med den gemensamma värdegrunden som skall efterlevas och förmedlas har skolan ett utökat uppdrag. Skolans Fortsätt läsa

Bruna kyrkan i Tredje Riket

Text: Lars Bygdås Idag för åttio år sedan 30 januari 1933 tog Hitler makten. Och just idag 30 januari 2013 meddelar Angela Merkel i Dagens Eko att hon utlyser ett  temaår för att hedra krigets offer i Tyskland. Det tragiska är att det var kristdemokraterna som hjälpte Hitler till makten. Fortsätt läsa

Teologer för och emot Nazismen

Sammanställning av Lars Bygdås Att vara både kristen och nazist var för många kristna under åren 1933-1945 en självklar och nödvändig hållning. Med lika stor emfas hävdade man emellertid på annat håll att kristendom och nazism inte kunde förenas. Utifrån olika tolkningar av bibeln och den kristna traditionen kunde man Fortsätt läsa

Då trosgrunden vacklar – Förföriska vindar över svensk kristenhet

Text: Stig Andreasson Svensk kristenhet är i stor förvirring. En mängd ombytligt tankegods förs oupphörligt till torgs i vårt land. Speciellt på grund av inflytande från katolskt tänkande, har frågan om själva trosgrunden på nytt blivit brännande aktuell. Vad som gör situationen extra knepig är att kända och tongivande förkunnare, Fortsätt läsa

Vad kan vi vänta nu i arabvärlden?

Av B V Henry Broder Henry besökte Maranataförsamlingen nyligen, just då demonstrationer och uppror pågick i flera arabländer i norra Afrika och inbördeskrig utbröt i Libyen. Han har verkat som missionär i flera av dessa länder. För många år sedan satt han under nio månader fängslad i Libyen för att Fortsätt läsa