Strålsäkert

Text: Larz Gustafsson

Det här är inget inlägg i miljödebatten. Det finns andra forum för sådant.
Men jag skulle vilja nämna något om kärnkraftverket i Forsmark.
Min far arbetade som vattenbyggnadsingenjör vid Älvkarlebylaboratoriet i Älvkarleby, byn där jag växte upp.
I hans arbete ingick bland annat att befinna sig inuti kärnkraftsreaktorerna i nyss nämnda kärnkraftverk. Exakt vilka sysslor man utförde därinne vet jag inte. Men så var det i alla fall. En strålande framtid, kan man tycka…
Nåväl. För att överhuvudtaget kunna befinna sig därinne var min far och hans kollegor nödgade att ikläda sig skyddskläder. Garanterat strålsäkra. Utan dessa hade de kommit ut självlysande – eller kanske pulveriserade.
I Bibeln heter det att Gud är en helig Gud. Helig betyder avskild. Avskild från all synd och all orenhet.
På Gamla förbundets tid kunde översteprästen komma in i det Allraheligaste, inför Gud EN gång om året (för att offra för folkets ouppsåtliga synder) och då endast efter att ha genomgått minutiösa tvagningsceremonier. Om minsta lilla orenhet påträffades hos honom skulle han falla död ned inför Guds helighet. Så för säkerhets skull band man ett rep om ena foten på honom så att man skulle kunna hala ut honom utifall att…
Nu läser vi i Efesierbrevet 2:13 att vi som förut var fjärran nu har kommit nära i och genom Jesu blod. Och i Hebréerbrevet 10:19 kan vi läsa att vi får gå in i det Allraheligaste i och genom Jesu blod.
Jesu blod renar den som tror på Jesu fullbordade försoningsgärning från ALL synd och orättfärdighet. Man blir född på nytt till ett levande hopp genom sanningens Ord som förblir. En ny skapelse i Kristus Jesus.
Man får del av Jesu Kristi rättfärdighet (Rom 5:1; 8:1). Uppenbarelseboken talar om de heligas vita klädnad. Det är vår rättfärdighet. Den vi fått av nåd genom tro.
Iklädd denna rättfärdighet kan den kristne nalkas Gud. Han/hon kan komma hur många gånger som helst. Inte bara en gång om året, som på Gamla testamentets tid.
Jag tycker att den strålsäkra munderingen som min far och hans arbetskamrater iklädde sig på Forsmarks kärnkraftverk är en metafor så god som någon för att illustrera den rättfärdighet vi får genom tron på Jesus.
Inte så att Gud skulle vara farlig på något sätt. Det är bara det att Han vare sig KAN eller VILL samexistera med synd. För att kunna ha fullödig gemenskap med oss måste Han rena oss så att vi kan komma in i Hans närhet oförvitliga och utan fläck och skrynka. Ty det är vår rättmätiga position i Kristus i egenskap av Guds barn.
Då vi blivit rättfärdiggjorda kan vi komma inför Guds ansikte utan känsla av skam, skuld eller mindervärde. Och åklagaren, Satan, som alltid vill lägga sig i, har ingenting med våra eventuella tillkortakommanden att göra. Då gäller 1 Johannes brev 1:9. Djävulen har ingen som helst juridisk fullmakt att delta i processen eller ens göra sin stämma hörd i ärendet i fråga.
Idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hävdar Jakob i sin epistel.  Detta gäller även rättfärdighetsgåvan. Den är fullkomlig. Så vi behöver och kan inte lägga till något. Ett fullt mått, som Gunnar Bergling sade en gång, är fullt. Försöker jag fylla det ännu mer med min lilla mugg så är det bara fåfänglighet. Måttet är fullt. Verket är fullbordat. Och ”fågeln” – den är fri!

Föregående inlägg Lever vi i de yttersta dagarna? Del 2
Nästa inlägg Vill du komma till himlen?

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x