– Bär ditt lidande som en god Kristi Jesu stridsman!

Appell av Roger Lindroos

Vi som samlats här, har nog alla en längtan efter mer av Jesus. Det är underbart att sjunga och prisa Gud och påminnas om vad Jesus har gjort för oss. Han bar vårt straff, och vi är fria. Det har varit så från församlingens begynnelse att med dem som mötte Jesus skedde något radikalt. Det var inte bara något som blossade upp som en tillfällig glädjeyttring och känslosvall. Det var något som satte spår. När lärjungarna gick omkring och predikade, då skedde något. Det blev reaktioner. Jag vill påstå att det är omöjligt att vara levande kristen utan att det inte blir någon form av reaktion.
Vi kan läsa i Apostlagärningarnas kapitel 17, där det står att Paulus såsom hans sed var gick in i synagogan:
-Och under tre sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån skrifterna och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda, och han sade: ”Denne Jesus som jag förkunnar för eder är Messias” (v 2-3).
Vi ser hur Paulus gick fram och predikade ett klart evangelium. Det är till vittnesbörd för oss idag. Ett klart evangelium. Det ska inte vara uppblandat med olika mänskliga filosofier och uppfattningar; olika livsåskådningar. Det finns ett klart evangelium som vi representerar – Jesus Kristus.
-Och några av dem läto övertyga sig och slöto sig till Paulus och Silas; så gjorde ock en stor hop greker som ”fruktade Gud”, likaså ganska många av de förnämsta kvinnorna.
Då grepos judarna av nitälskan och togo med sig allahanda dåligt folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i staden och trängde fram mot Jasons hus och ville draga dem ut inför folket. Men när de icke funno dem, släpade de Jason och några av bröderna inför stadens styresmän och ropade: ”Dessa män, som hava uppviglat hela världen, hava nu också kommit hit” (v 4-6).
Här var det evangelium som predikades och satte sina spår. Det var något som folk hörde om. Och i sin förtret sa de: Dessa män som uppviglar hela världen har också kommit hit! Usch, så eländigt!
Vidare står det, som jag egentligen tänkte på här:
-…och Jason har tagit emot dem i sitt hus. De göra alla tvärtemot kejsarens påbud och säga att en annan, en som heter Jesus, är konung (v 6-7).
Det här var något som på den tiden ställde allt på ända. Det var ju kejsaren man skulle tillbedja. Men nu kom de och sa att det var en annan, en som hette Jesus, som var konung! Dom som hade tagit emot Jesus, hade blivit delaktiga i ett annat rike. Ett rike, vars konung hette Jesus. Ett annat rike. Guds rike! Så viktigt det är att vi i våra liv representerar Guds rike, och inte det som är i världen. Om vi vill ta det här på allvar, så kommer vi nog att stöta på reaktioner när vi påstår att det är en annan som är konung i våra liv. Det är inte någon som är i världen vi ska sträva efter, utan det är en annan, en som heter Jesus.

Nu ska jag läsa ett ord som ringt inom mig inför dessa tältmötesdagar. Det är sant att när vi har tagit emot Jesus så är vi glada och kan prisa honom. Men just det att vi tillhör ett annat rike innebär också något som måste bli konsekvens av att vi beslutat att följa Jesus. Då blir det så här, som det står i 2 Timoteusbrevet kapitel 2, där Paulus säger i tredje versen:
-Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.
Också du. Det ordet har ringt inom mig. Det här lidandet, funderar jag över. Det var inte så att Timoteus var särskilt drabbad av olyckor på olika vis. Det här var något helt annat. Också du. Du också har tagit emot Jesus. Också du har börjat gå den här vägen och följa honom. Bär också du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman. Vad talar det här om? Det här gäller oss var och en. Det finns en HERRENS armé. Det finns en strid som är omöjlig för dig och mig att undgå om vi vill följa Jesus på allvar. Då kommer vi genast i konflikt med den här världen. Det är omöjligt för en levande kristen att vara utan konflikt med världen. Vi är kastade rakt in i en strid. Det gäller var och en. Inte bara en och annan. Det är så lätt idag att vi överlåter uppgifterna i Guds rike åt en eller annan funktionär att sköta en verksamhet som ska gå runt. Nej, var och en – vem du än är som har tagit emot Jesus, har en uppgift i Herrens armé – som en god Kristi Jesu stridsman.
Och så står det – det här är verkligen radikalt; vi måste ta det över oss:
-Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger, ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold (2 Tim 2:4).
Då Jesus har tagit oss i sin tjänst, då vill han ha hela oss. Hela vår uppmärksamhet. Det är intressant att det står här om näringsomsorger. Det är ju oftast så i våra liv; det som är allra viktigast och kommer först är vårt uppehälle. Det får styra vårt uppdrag. Det ska vara tvärt om!  Det är vårt uppdrag som ska styra! Hur vi sedan på ett eller annat sätt lever, det får komma i andra hand! Det får vi lägga i Guds hand. Han visar oss vägen som vi ska gå. Han har tagit oss i sin sold, och då tar han också hand om oss. Det här är väldigt viktigt för oss.
Jag vill ropa ut den här uppmaningen: Bär också du ditt lidande! Inte för att vi älskar att plåga oss själva, nej, men för att vi har fått något i våra hjärtan som är i konflikt med världen. Då bär vi på det här lidandet. Har vi inte sett om vårt hus, så måste vi fråga oss själva: Gud, vad gör jag med mitt liv? Han vill använda oss var och en. Han vill använda dig som är ung, medelålders, mitt i din karriär – är du äldre som tycker att du har gjort ditt. Men du, din sista dag har inte kommit ännu. Än finns det tid. Du har ett uppdrag. Så är det. Jag har ibland tänkt att man har misslyckats så mycket i sitt liv. Man skulle ha gjort det ena och det andra. Man ser tillbaka, och tycker man skulle ha gjort si eller så. Och så ger man lätt upp. För mig är det så ibland. Jag faller i missmod.

Men vi får se på Jesus. Vi ser framåt! Det som ligger bakom får vi lämna. Framtiden är framför. Vi har en nådig och barmhärtig Gud och Han vill använda oss. Han vill ta hand om oss. Han vill ta hand om dig; han vet precis vad du bär på och kämpar med. Och är det så att du har kamp i ditt liv, så tacka Gud! Då visar det sig att du tar något på allvar. Vi får brottas med Gud. Jakob fick brottas med Gud – och vinna seger! Tänk när vi får en sund brottningskamp med Herren själv. Han ska märka oss i livet. Hans signum får vara över våra liv, och då blir vi farliga för världen. Då kommer människor att säga: De som uppviglar hela världen! De ser ett hot. Den här världens furste ser ett hot. Han ser att det finns människor som lagt sitt liv i Guds hand och vill dra människor loss ifrån Satans makt, från världens rike.
Var ljus i världen! Jesus sa Jag är världens ljus, det vet vi. Men han sa också: Ni är världens ljus. Du och jag ska representera Jesus. Må vi fråga oss själva: Vad är min ställning idag? Vad gör jag för Jesus idag? Vi får komma till honom. Kanske i din ensamhet, eller gå till någon som hjälper dig och ni kan bedja tillsammans. Gå inför Herren, Gud vet allt. Det finns kanske mycket vi inte kan förstå eller förklara, men Gud vet allt om ditt liv. Vem du än är, så vill han använda dig den tid som ligger framför. Vi tror att tiden är kort att verka. I Bibeln står att natten kommer då ingen kan verka. Tiden är kort. Men gör det du fått dig ålagt. Amen

Föregående inlägg – Guds kärlek är ingraverad i mitt hjärta
Nästa inlägg -Guds Ord har första rummet

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x