Vad är frälsning?

Text: Tage Johansson

Ordet frälsning betyder räddning. Denna räddning består i att bli befriad från en ond makt som en gång kom in i människosläktet. Gud skapade människan till att ha en fri vilja, inte till att vara en robot. Guds syfte var att människan skulle leva i en harmonisk gemenskap med Honom själv. De första människorna Adam och Eva levde sin första tid här på jorden i Guds fullkomliga kärlek, glädje och lycka. Hela skapelsen badade i harmoni och frid. Så kom dagen då de första människorna lät sig lockas in i ondskans och olydnadens fördärvbringande makt. Detta innebar att människosläktets natur blev fördärvad. Varje människa kom så att bära på ett ont och fördärvat hjärta. Livsförbindelsen med Gud blev bruten. Död, sorg, sjukdom och evig olycka följde i spåren av detta.
  Guds kärlek var så stor att det fanns en räddningsplan klar redan innan han skapade människan. Gud måste gå ner i människogestalt när tiden var inne, gå in i människans ställe och ta all synd och dom på sig. Det var Guds räddningsaktion. Var och en som tror detta blir fri. Jesu ord på korset  ”Det är fullbordat” gällde alla människor. De som levde före Jesu försoningsverk på Golgata blev frälsta på det som skulle ske, och de som lever efter Jesu död för oss, blir frälsta genom det som har skett.

Du måste födas på nytt.
Frälsning är en ny födelse som är nödvändig på grund av att människan är död i synder och överträdelser. Livets Gud kan inte ha gemenskap med synden och syndaren. Genom att tro på att Jesu blod renar från synden kan en människa genom Guds Ande bli född på nytt. När människan släppte in synden i sitt liv blev hennes natur ond, men genom pånyttfödelsen blir vi delaktiga av Guds natur. Gud planterar in sin nya natur i hennes väsen. Det är en livsförvandling.
I bibeln kallas djävulen ibland för åklagare. En åklagare har till uppgift att framlägga bevis på skuld. Djävulen använder sig av lagen som bevis. Jesus har gjort om intet detta syndens vapen genom att i vårt ställe gå in under lagen och uppfylla den. Vi kan juridiskt sett bli helt befriade från skulden, och vi har i Jesus en sann försvarsadvokat liknelsevis talat. Gud gick helt till botten för att friköpa människan från fiendens alla intäkter. Genom Jesu död och uppståndelse kan var och en genom tron tillägna sig hans rättfärdighet och helighet. När vi ser detta klart förstår vi att frälsningen är en gåva från Gud av nåd.
  När Paulus blev sänd av Gud att predika evangelium var det för att åhörarnas ögon skulle öppnas. De skulle se sanningens ljus om sin livssituation så att de omvände sig från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud
  När människorna från början inte tog emot Guds frälsningserbjudande blev jorden alltmer uppfylld av våld och ogudaktighet. Redan i Adam och Evas tid blev en av deras söner en mandråpare. Människan är genom sin onda natur en operationsbas för den onda andevärlden på jorden. Jesus bekräftade detta när han sa att hela världen är i den ondes våld. Han sa också att hans rike inte är av den här världen. Jesus blev aldrig populär i religiösa eller politiska kretsar. Då människan blivit född på nytt upptäcker hon att det finns något sant och riktigt i tillvaron som också kan få positiva följder för omgivningen. Bara ett exempel som tankeexperiment för att bevisa livsförvandlingen i den nya födelsen: En sann kristen kan inte ta till vapen och skulle alla på jorden bli troende skulle det inte finnas några krig mer. Men det kommer en tid då detta blir verklighet. Det blir när Jesus blir konung på jorden. Men idag vill han bli konung i ditt liv. Det heter i bibelordet att ”Idag är frälsningens dag”, så tro och tag emot evangelium.

Ordet frälsning betyder räddning. Denna räddning består i att bli befriad från en ond makt som en gång kom in i människosläktet. Gud skapade människan till att ha en fri vilja, inte till att vara en robot. Guds syfte var att människan skulle leva i en harmonisk gemenskap med Honom själv. De första människorna Adam och Eva levde sin första tid här på jorden i Guds fullkomliga kärlek, glädje och lycka. Hela skapelsen badade i harmoni och frid. Så kom dagen då de första människorna lät sig lockas in i ondskans och olydnadens fördärvbringande makt. Detta innebar att människosläktets natur blev fördärvad. Varje människa kom så att bära på ett ont och fördärvat hjärta. Livsförbindelsen med Gud blev bruten. Död, sorg, sjukdom och evig olycka följde i spåren av detta.
  Guds kärlek var så stor att det fanns en räddningsplan klar redan innan han skapade människan. Gud måste gå ner i människogestalt när tiden var inne, gå in i människans ställe och ta all synd och dom på sig. Det var Guds räddningsaktion. Var och en som tror detta blir fri. Jesu ord på korset  ”Det är fullbordat” gällde alla människor. De som levde före Jesu försoningsverk på Golgata blev frälsta på det som skulle ske, och de som lever efter Jesu död för oss, blir frälsta genom det som har skett.

Du måste födas på nytt.
Frälsning är en ny födelse som är nödvändig på grund av att människan är död i synder och överträdelser. Livets Gud kan inte ha gemenskap med synden och syndaren. Genom att tro på att Jesu blod renar från synden kan en människa genom Guds Ande bli född på nytt. När människan släppte in synden i sitt liv blev hennes natur ond, men genom pånyttfödelsen blir vi delaktiga av Guds natur. Gud planterar in sin nya natur i hennes väsen. Det är en livsförvandling.
I bibeln kallas djävulen ibland för åklagare. En åklagare har till uppgift att framlägga bevis på skuld. Djävulen använder sig av lagen som bevis. Jesus har gjort om intet detta syndens vapen genom att i vårt ställe gå in under lagen och uppfylla den. Vi kan juridiskt sett bli helt befriade från skulden, och vi har i Jesus en sann försvarsadvokat liknelsevis talat. Gud gick helt till botten för att friköpa människan från fiendens alla intäkter. Genom Jesu död och uppståndelse kan var och en genom tron tillägna sig hans rättfärdighet och helighet. När vi ser detta klart förstår vi att frälsningen är en gåva från Gud av nåd.
  När Paulus blev sänd av Gud att predika evangelium var det för att åhörarnas ögon skulle öppnas. De skulle se sanningens ljus om sin livssituation så att de omvände sig från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud
  När människorna från början inte tog emot Guds frälsningserbjudande blev jorden alltmer uppfylld av våld och ogudaktighet. Redan i Adam och Evas tid blev en av deras söner en mandråpare. Människan är genom sin onda natur en operationsbas för den onda andevärlden på jorden. Jesus bekräftade detta när han sa att hela världen är i den ondes våld. Han sa också att hans rike inte är av den här världen. Jesus blev aldrig populär i religiösa eller politiska kretsar. Då människan blivit född på nytt upptäcker hon att det finns något sant och riktigt i tillvaron som också kan få positiva följder för omgivningen. Bara ett exempel som tankeexperiment för att bevisa livsförvandlingen i den nya födelsen: En sann kristen kan inte ta till vapen och skulle alla på jorden bli troende skulle det inte finnas några krig mer. Men det kommer en tid då detta blir verklighet. Det blir när Jesus blir konung på jorden. Men idag vill han bli konung i ditt liv. Det heter i bibelordet att ”Idag är frälsningens dag”, så tro och tag emot evangelium.

Var skall du tillbringa evigheten?
 Bibelordet säger oss att Gud har lagt ner evigheten i människan. Det innebär att vår existens aldrig upphör. Detta är också en av förklaringarna till varför Gud har gjort allt för att rädda oss. Varje människa här på jorden som lever idag är på en vandring mot evigheten. En sångförfattare såg en gång utanför sitt fönster en gammal människa, som hon väl kände, gå förbi. Då skrev hon sången Skall det bli ljus när din afton kommer? Vår tid här på jorden handlar i stort sett om en förberedelse inför den väntande evigheten, då ingen tid ges mer. Alla människor kallas då av Gud till räkenskap vad vi gjorde med vårt liv här i tiden.
  Till sist vill jag från mitt hjärtas djup, till dig som har läst dessa rader, föra Petrus uppmaning på pingstdagen vidare. Cirka tretusen tog emot frälsning när de blivit överbevisade av den helige Ande om sin synd. De lät döpa sig, och de behövde vägledning. ”Låt frälsa eder från detta onda och perversa släkte” sade Petrus.
Skall din själ,nu min vän räddas för himmelen, skall du komma nu när Jesus nåd dig ger?
(nr 57 Särlaregn) n Bibelordet säger oss att Gud har lagt ner evigheten i människan. Det innebär att vår existens aldrig upphör. Detta är också en av förklaringarna till varför Gud har gjort allt för att rädda oss. Varje människa här på jorden som lever idag är på en vandring mot evigheten. En sångförfattare såg en gång utanför sitt fönster en gammal människa, som hon väl kände, gå förbi. Då skrev hon sången Skall det bli ljus när din afton kommer? Vår tid här på jorden handlar i stort sett om en förberedelse inför den väntande evigheten, då ingen tid ges mer. Alla människor kallas då av Gud till räkenskap vad vi gjorde med vårt liv här i tiden.
  Till sist vill jag från mitt hjärtas djup, till dig som har läst dessa rader, föra Petrus uppmaning på pingstdagen vidare. Cirka tretusen tog emot frälsning när de blivit överbevisade av den helige Ande om sin synd. De lät döpa sig, och de behövde vägledning. ”Låt frälsa eder från detta onda och perversa släkte” sade Petrus.
Skall din själ,nu min vän räddas för himmelen, skall du komma nu när Jesus nåd dig ger?
(nr 57 Särlaregn)

Föregående inlägg Att inte vilja eller inte kunna
Nästa inlägg – Guds kärlek är ingraverad i mitt hjärta

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x