Ett livsviktigt val

Ledare av Berno Vidén


“Att pressa in bibelns budskap i ett politiskt parti är omöjligt.”


Det är snart val i Sverige. EU-samarbetet och frågor om invandring, sjukvård och utbildning dominerar debatterna, och varje politiker försäkrar att en röst på dennes parti är lösningen för Sverige. Samtidigt växer oron och kriserna tilltar inom nämnda områden. Exempelvis den alltjämt eskalerande flyktingfrågan sägs vara orsak till att hela det europeiska samarbetet är på väg att kollapsa: “Om Schengen kollapsar blir det början till slutet för det europeiska projektet”, säger Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionens ansvarige för migrations- och inrikesfrågor. “EU-sprickan vidgas och blir allt mer utspridd”, skriver BBC:s europaredaktör Katya Adler i en analys: “Migrationsfrågan ställer södra Europa mot norra”. Det går inte heller att urskilja något slut på de apokalyptiska tragedier som tvingar miljontals människor på flykt, orsakat av krig och miljökatastrofer.

Trots att stora delar av världen befinner sig i krig och hungersnöd, har vi en benägenhet att fastna i “små” välfärdsfrågor utan att vilja se de globala hot som hopar sig, med konsekvenser för hela mänskligheten. Det är idag hög tid att fokusera rätt! Bibeln ger tydliga svar på hur utvecklingen kommer att se ut, ju närmare Jesu tillkommelse vi befinner oss. Det vi ser äga rum idag är tidstecken som Jesus själv satte i förbindelse med sin ankomst:
– Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.
Att pressa in bibelns budskap i ett politiskt parti är omöjligt. Lewi Pethrus, pingstväckelsepionjär i Sverige, förklarade i ett tidigt skede (1931) den kristnes avståndstagande från att engagera sig politiskt:
– Vi tror, att om människor blir frälsta, detta utövar ett så gott inflytande över samhället, att vi lika mycket som någon annan, ja kanske mer, är med i arbetet för förbättrandet av samhället. Det är en politik som ligger på vårt hjärta. Det är himmelrikets politik. Vi tror på det rike som skall komma. Här är vi gäster och främlingar som alla våra fäder. Guds ord visar, att när Guds församling varit i en rätt ställning har den väntat Jesu tillkommelse. Och då har den alltid betraktat sig som en gäst och främling här på jorden. (Citat ur Arne Imsens bok: Har Lewi Pethrus rätt? Stockholm: 1962.)
Som bekant blev det kursändring och samme Pethrus såg några decennier senare till att pingströrelsen fick sitt eget politiska parti med syftet att “vaka över kristliga värderingar i samhället”. Budskapet om Jesu tillkommelse var inte längre rumsrent så det tystnade och med facit i hand står partiet idag för helt andra värderingar, vilket borde räcka som varnande exempel på att församlingens väg inte är att driva politiska partier.

Vad är då församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Guds budskap till mänskligheten är unikt och suveränt. En bibellärare myntade uttrycket “Nasaréens parti”, och sa att då vi gett våra liv till Jesus, så finns det inte längre utrymme för att lägga vår röst i valurnan. Himmelrikets politik är nämligen så reellt att det påverkar människor att helhjärtat prioritera Guds rättfärdighet. Församlingen lever mitt i den här världen utan politisk majoritet men med en styrka och ett inflytande som historiskt har bevisats ha kapacitet att lyfta hela samhällen upp ur missbruk och hopplöshet. Svaret heter Evangelium – det glada budskapet om Jesus Kristus.

Att Sverige en gång lyftes från att ha varit ett av Europas fattigaste länder beror till stor del på att evangelium presenterades och levdes på ett sunt och naturligt sätt. Det var en genomgripande folkväckelse som ledde till att pubar fick stängas och många som levt förslavade under spritens förbannelse blev förvandlade. Många trasiga familjer återfick ett sant människovärde.
Idag lever vi i en helt annan situation med en globaliserad världs alla problem involverat i vår vardag. Kulturer, religioner och olika traditioner och synsätt på hur vi ska leva våra liv gör sig gällande. Mitt i allt detta ser vi också hur våra myndigheter gör allt de kan för att utradera det kristna arvet. Allt vad kristendom heter ska enligt svensk politik marginaliseras i skolor och på arbetsplatser. Men dock är det så att evangelium har samma kraft idag som det hade då folkväckelsen drabbade vårt land.
Bibeln säger att världen är i den ondes våld, men Jesus har övervunnit världen. Det är den kraften som förmår att lyfta människan upp på ett högre plan. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Jesus från Nasaret och hans politik är församlingens väg i tiden. I Jesu namn får vi fortsätta – till dess att han kommer – att:

  • förkunna glädjens budskap för de fattiga,
  • utropa frihet för de fångna,
  • ge de förtryckta frihet,
  • förkunna ett nådens budskap från Herren Jesus Kristus.
Föregående inlägg Midnattsropet nr 2 2018
Nästa inlägg Se, jag sänder eder såsom lamm mitt in ibland ulvar

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x