Hela världen reser hem

Text: Berno Vidén
(från min självvalda hemmakarantän)

Efter två veckors intensivt sökande lyckades vi till sist, att med hjälp av tyska ambassaden ta oss hem till Sverige. På relativt nära håll har jag kunnat följa många människors ihärdiga ansträngningar att ta sig till sina hemländer. Runt om i hela världen möter vi samma mönster. Alla är på väg hem. Ingen tillåts resa någon annanstans än just hem.
Under våra försök att resa hem från Dominikanska republiken fick vi först tag på biljetter via USA, men väl på flygplatsen stoppades vi, med beskedet att flygbolaget endast bordade amerikanska medborgare. Det spelade ingen roll att vi bara hade tänkt mellanlanda och att vi hade biljett med nästa flyg till Sverige. 
Genom tyskt evakueringsflyg nådde vi några dagar senare Munchen, men släpptes inte in i EU då vi inte var just tyskar. Under hela dagen tvingades vi vänta utanför passkontrollen. Kravet för att passera transferområdet var att visa upp en biljett hem. Till sist lyckades vi få tag på en resa via Finland och två timmar innan avgång tilläts vi gå igenom tyska passkontrollen för att ta oss vidare.
På plats efter plats i land efter land ser vi samma mönster. Alla är på väg hem. Hela världens ekonomi har stannat upp. Livet är satt på paus och mänskligheten andas oro och ångest. Vad är det som händer med vår värld? Något liknande har vi aldrig varit med om.
Bakom oss lämnar vi oroliga dominikaner och haitier för att komma hem till ännu mer oroade européer och svenskar. Jesu ord i Lukas evangelium kapitel 21 ljuder oavbrutet inom mig: “… på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.” Jesus talar om hur situationen för hela jordens befolkning kommer att vara vid tiden för sin andra tillkommelse. 
I skolan har vi läst om digerdöden och spanska sjukan som på sin tid härjade och skördade många liv. Spanska sjukan är antagligen den pandemi som under en relativt kort period – mellan mars 1918 och juni 1920 – tagit flest människoliv. Det var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen och mellan 50 och 100 miljoner människor dog.
Idag ser världen annorlunda ut än för hundra år sedan. Människor och varor färdas jorden runt som aldrig tidigare. Det globaliserade samhället har tagit över. Virus sprids blixtsnabbt genom ett väl utbyggt transportnät. Coronavirusets ursprung har ännu inte bekräftats men det första hitintills kända fallet där en människa har smittats är daterat till den 17 november 2019. Idag finns det bekräftade fall i 172 länder. På mindre än fyra månader har viruset fått en så pass förödande spridning att hela världens ekonomi har stannat upp. 
Nödbromsen har skapat panik och vi hör hur människor i hundratusental fortfarande befinner sig i desperat väntan på att få komma hem till sina länder. Många har inte ens ett hemland att åka till. Situationen för alla de som ofrivilligt sitter fast i flyktingläger måste vara helt fruktansvärd. Vad händer då viruset slår till i dessa trångbodda, smutsiga miljöer där det saknas rent vatten och andra nödvändiga förutsättningar för att möta situationen? 
Bibelns budskap till oss människor är att Gud vill frälsa genom sin Son Jesus Kristus. Han gör det genom att själv bli människa, ödmjuka sig och ge sitt liv som ett offer för hela mänsklighetens synd. Jesus dog för våra synder, men uppstod också från döden och därmed har han makt att ge varje människa på denna jord ett evigt liv.
Under historiens gång kan vi läsa om hur olika platser runt vår jord haft speciella sökningstider då människor av olika orsaker börjat söka Gud till frälsning. Ofta har det handlat om tider av prövningar av olika slag, eller direkt förföljelse. I dagarna ser vi något unikt hända. Folk från många av världens länder reser hem på grund av ett virus som satt en tredjedel av jordens invånare i karantän. Många är oroliga, fyllda av ångest. Osäkerhet och rådlöshet dominerar. 
Statschefer som vanligtvis litar på sin egen styrka vänder sig till Gud inför det enorma hot som pandemin utgör. I Dominikanska republiken sa president Danilo Medina nyligen i sitt tal till folket:  – Vi har tro att detta hot inte ska förstöra oss. Inte genom min kraft, inte heller genom er kraft, utan genom Guds kraft. På det sätt som den Heliga Skrift säger i 2 Krönikerboken 7:14: “men (om) mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”
Bibeln säger att Gud utstakat gränser för människan inom vilka hon ska leva. Det är ett budskap som går tvärs emot dagens globaliserade samhällen där vi rört oss fritt i många av världens länder. Bibelns budskap fokuserar kring vad människan behöver för att i sin situation börja söka Gud. Orsaken till begränsningarna är att “Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss” (Apg 17:27).
Vi ser i dagarna hur människor från hela världen reser hem till sina länder. Massivt. Är det månne en sista sökningstid för mänskligheten innan nådens tid är slut? Jesus kommer för att hämta hem de sina och inför denna evakuering från jorden har vi som bekännande kristna nu  ett oerhört ansvar och tillfälle att nå ut med evangelium om frälsning. Snart brister skyn och den frälsta skaran reser hem till himlen. Idag är frälsningens dag.
Var med i bön för människor och sprid budskapet om den bestående frid som finns i namnet Jesus. “Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid …” (Ef 2:12-14).

Föregående inlägg Många har inte råd att hamstra
Nästa inlägg Midnattsropet nr 2 1961

Relaterade inlägg