Piratradion bidrog till att bryta radiomonopolet

Text: Berno Vidén

Under 70-talet hade Radio Maranata piratsändningar under benämningen AUL – Aktionsgruppen Utanför Lägret. Verksamheten bedrevs på olika platser i landet och kom att orsaka stor uppståndelse i bland annat media.

Tanken att sända piratradio uppstod då Maranataförsamlingen nekades att sända sina gudstjänster i Sveriges Radio. Dåvarande chef för Sveriges Radios religiösa program, John Ronnås, deklarerade 1976 att ”när det gäller ytterlighetsinriktningar, dit jag räknar Maranata, måste de breda lyssnargruppernas behov komma i första hand. — Det finns ingen bärande motivering idag att ändra gudstjänstutbudet”.

Midnattsropet bemötte uttalandet samma år: ”Att sända i Sverige, illegalt på FM-bandet, handlar alltså lika mycket om att värna om yttrandefriheten.”

Inspirerade av evangeliet och drivna av missionsbefallningen fortsatte församlingen med piratsändningar på flera orter i landet. I en av de första utsändningarna presenterade en av medarbetarna, Stina Fridolfsson, programmet så här: ”God afton kära lyssnare. Detta är den fria, okommersiella, revolutionärt väckelsekristna radiostationen Utanför lägret. För programmet svarar AUL-gruppen. Vi hoppas att programmet ska väcka till omvändelse och frälsning. Välkommen att lyssna.”

Som ett resultat av Radio Maranatas piratradio och fler grupper i samhället som i protest mot radiomonopolet också sände piratradio, öppnades 1979 möjligheten för föreningar att sända närradio. Där var Radio Maranata med från början och är fortfarande aktiv.

Maranatas legala ”piratradio”

”Imsens piratradio ’Utanför Lägret’ har uppstått igen.” Nyheten basunerades ut mitt under Maranataförsamlingens Sommarkonferens 1980. Midnattsropet rapporterade:

Det som gav upphov till det känsliga läget och kritiken var Radio Maranatas direktsändningar från Gärdshyttekonferensen, som via specialtelefoner, s.k. Diavox, inköpta av Televerket, förmedlade bibelstudier, missionsmöten och väckelsemöten direkt till Stockholm, Eskilstuna, Kumla, Järva, Jönköping och Malmö och på så sätt nådde ut till hundratusentals lyssnare samtidigt, givetvis helt legalt.
– Imsen har förfelat syftet och den grundläggande idén med närradion och förvandlat den till riksradio, dundrade Dagens Eko fortsättningsvis.

– Maranatas piratradio har gjort en kupp mot närradion och sänder från Gärdshyttan på ett raffinerat sätt, skrev Göteborgs-Posten. Efter den sommaren dröjde det inte länge förrän flera föreningar insåg möjligheten att genom samsändningar nå ut till flera platser samtidigt.

Utökade sändningar

Under mer än 40 år har närradion varit en del av församlingens verksamhet, och från och med årsskiftet 2021/2022 gäller utökade sändningstider. Idag sänder Radio Maranata dagliga program över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz samt två dagar i veckan över Göteborg 94,9 MHz, program som även går att höra via internet (www.narradio.se). Programmen publiceras även som poddar (Maranata Podcast) och går således att lyssna till när och var man vill. Länk finns på hemsidan www.maranata.se.

Teknikansvarig för programmen är Zebastian Vidén, och vad som motiverar insatsen uttrycker han så här:

– Missionsbefallningen, kort och gott. Anledningen till att vi som församling är här, är ju för evangeliets skull. Just radioarbetet är inte exklusivt egentligen på något vis, men ändå en väg att nå ut till människor. Speciellt i tider då det varit svårt att samlas till offentliga möten på grund av pandemin.

Ansvarig för radion i Örebro är Runepär Lind:

– Det är viktigt att nå ut till människor, just med tanke på tidens allvar, att tiden är kort och att Jesus kommer. Drivkraften är evangelium till dem som kan nås. Det finns många olika sätt, och där är radion ett verktyg.

Föregående inlägg – Vi drevs av att nå ut med evangelium!
Nästa inlägg Glädje och sorg i skuggan av kriget

Relaterade inlägg