Frigörelse eller partiväsen?

Hela judafolkets historia, kyrkohistorien och den nya tidens kristna strömningar kännetecknas av ett stort genomgående drag, som har präglat kristenheten i alla tider. Detta genomgående drag hos de kristna har varit ständig längtan efter frihet och frigörelse. Kampen för andlig frihet har varit het och intensiv. Jämnt och ständigt pågår den, .och den försvåras av, att det ständigt dyker upp nya fiender, som använder sig av de mest finurliga organisationsmetoder för att binda och fängsla Guds fria folk. Den som läser sin Bibel skall finna en hel massa uttryck, som framhåller den andliga frihetens nödvändighet för den kristne och den fria kristna församlingen. Vi läser om Israels barn och deras kamp för att komma loss från den egyptiska träldomen och fångenskapen. Vi läser om de välsignelser det medförde, när de äntligen, efter sorger och bedrövelser, kom loss ur järngreppet och nådde det utlovade löfteslandet. Luthers kamp för att komma loss från påvemakten känner vi Väl till. Baptisternas kamp för att komma loss från konventikelplakat innebar för många av dem fängelse på vatten och bröd, transporter på fångkärror, ja, t. o. m. landsförvisning. Men om konventikelplakaten försvann på grund av kristna frihetshjältars tappra kamp, så kom andra plakat i stället. Världen över och inte minst i detta land *har uppstått ett otal s. k. församlingar och sekter, missionsorganisationer och broders och systraföreningar, dotter och moderförsamlingar, allt organiserade församlingar, som har sin parallell i våra dagars fackföreningar, där man måste ha partibok för att inte bli svartlistad. I dessa fållor föses de stackars kristna bekännarna in, med eller mot sin vilja, i den tron att detta är det enda riktiga. Och så får man söka att sätta sig in i sin s. k. församlings plakat, med regler och föreskrifter. Ordalydelsen på plakaten skiftar. Akte sig den, som inte håller sig i sin fålla och lär sig att hålla reglerna. Det går med dem, som det gick för de tjugo i Kumla. De blir utstötta och förklarade fredlösa. Så går det för dem som älska den andliga friheten i det land, som lovsjunges som frihetens stamort på jorden. Guds fria folk! Det är hög tid att vakna! Låt händelsen med uteslutningsaffären i Kumla bli en startsignal för er att gå utanför lägret med Jesus. Jesus vår frälsare väntar på dig att du skall stå upp och skaka stoftet av dig och inta din plats i Guds fria verk till själars frälsning och Guds barns härliga frigörelse. Det står om Neh. 13:30 att folket renades från allt främmande väsen. Dit hör bl. a. partiväsen, världsväsen och allt annat ont väsende som är främmande för Guds Ande och den Heliga Skrift. Våra dagars religiösa partiväsen är helt främmande för Guds ord. Det finns ej stöd i Guds Ord för att det skall finnas församlingar och sekter lika många som dagarna och årstiderna i almanackan, där var och en har sitt eget lilla konventikelplakat. Det är väl ingen som är naiv så han tror att församlingsnamnsettiketten renderar honom eller henne en plats i himmelriket? Ej heller står en ängel vid himlens port och sorterar invandrarna där efter adresslapparna och namnettiketterna och säger var så god pingstvänner den här vägen, baptister den här vägen, missionisterna en trappa upp, metodister och adventister i bottenvåningen och de 956 andra organisationernas medlemmar i övriga avdelade rum i den himmelska staden. Jesus sade: ”Jag ber att de alla må vara ett såsom jag och Fadern äro ett. Ja, att de skola vara fullkomligt förenade till Ett.” Partiväsendet är synd därför att det splittrar de kristna syskonen. E. D.

Föregående inlägg Du kan få Guds underverkande kraft!
Nästa inlägg Sångväckelse

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x