Nr 6-7 1961 Verkliga splittringsorsaker Kris – Väckelse – Möjlighet! Midnattsropet Det gjorde Gud Du kan få Guds underverkande kraft! Frigörelse eller partiväsen Petrus’ liv “Guds ord med makt går fram i världen” Sångväckelse Missionen “Låt mig se din härlighet”

Missionen

Vår vädjan om hjälp till missionärerna i Kenya gav ett härligt resultat, som framkallar många tacksägelser till missionens Herre. Vad som behövdes kom in. Även om det blev litet sent, så ordnades ändå allt genom att mäklaren förskotterade beloppet till de statliga myndigheterna. Så hjälpte Gud även denna gång innan Fortsätt läsa

Sångväckelse

Sångväckelse Någon sökte med detta uttryck kasta en tvivlets skugga över det verk, som pågår i Örebro Fria Församling. Men egentligen var det en mycket träffande karakteristik, ty mötena har burits upp av en sällsam sång och lovprisning. Det har aldrig varit tid eller ens resurser att tänka på musikaliska Fortsätt läsa

Frigörelse eller partiväsen?

Hela judafolkets historia, kyrkohistorien och den nya tidens kristna strömningar kännetecknas av ett stort genomgående drag, som har präglat kristenheten i alla tider. Detta genomgående drag hos de kristna har varit ständig längtan efter frihet och frigörelse. Kampen för andlig frihet har varit het och intensiv. Jämnt och ständigt pågår Fortsätt läsa

PETRUS’ LIV

Bibelstudiet: AXEL R. OLSSON Första gången vi träffar Petrus på Bibelns blad är i Joh. ev. 1:4042. När Johannes predikade på Jordans strand, korn Jesus gående. Då sade Johannes till dem, som stod där: ”Se Guds Lamm!” Det resulterade i att två av Johannes lärjungar följde Jesus. Hanfrågade dem då: Fortsätt läsa

MIDNATTSROPET

Många läsare har kanske undrat varför ej tidningen kommit ut i juni månad i vanlig ordning. På grund av att redaktionen haft många andra arbetsuppgifter och möten på olika platser *har denna gång två nummer slagits ihop, nämligen junijuli. Därmed får vi en större tidning än vanligt med mycket läsning Fortsätt läsa

DET GJORDE GUD

Vittnesbörd om Gudsingripanden En underbar belbrägdagörelse av en man söndertmmd genom en bilolycka. Många kristna vet genom erfarenheter att Jesus Kristus är den store läkaren, som är i stånd att hela både kropp och själ, och Charls Carlton är en av dem. Herr Carlton skulle gå över en gatai Biloxi, Fortsätt läsa