Guds ord hade framgång

Guds eldbrinner i Norrköping. När Örebro Fria Församling tog initiativet och började verka i Norrköping samlades mycket folk redan i starten. Alltsedan dess har Herren fått lösa ut den ene efter den andre och Guds ord har nu som förr visat sig vara ett ord som är verksamt i dem som tror. Förunderliga ingripanden av Herren har vi sett. Många har mött hälsoströmmen från Golgata och har stått upp och vittnat om att den store Läkaren Jesus lever i dag och att Han fortfarande har herraväldet och segerkraften över alla sjukdomsmakter. Halleluja! Ja många har stått upp och tackat Gud för att de upplevt förnyelseströmmens verkningar i hela sin varelse. Det har både synts och hörts och känts i de personliga vittnesbörden att de upplevt storstädning i hjärtat och en helrenovering till sin yttre människa. Tvivel, fruktan, vanmakt och försagdhet har fått vika för trons enfald och den frimodiga anden har åter kommit till välde. Vi känner att vi är en utkallad skara som av bara nåd får komma tillsammans på blodets grund, och under Andens enande inflytande samlas omkring ho nom som sade: ”Var två eller tre äro församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”. På detta sätt har Norrköpings Fria Församling kommit till. Den är inte bildad eller organiserad fram av någon människa men Jesus är i vår mitt och stadfäster sitt ord och då torde ingen med’Bibeln i hand kunna jäva att det är en Guds församling. Vi har även ‘fått lokalfrågan löst för den närmaste tiden i en möteslokal på Gamla Rådstugugatan 16. Vännerna har under entusiasm och offervilja satt den gamla lokalen i stånd och resultatet är ett verkligt tacksägelseämne. Nu kan jubelsången till Herrens ära ohämmad brusa stark och ingen behöVer’bli störd av det som inte vill komma in och bli störd. Annars anser vi det vara vår uppgift att störa (Apg. 24:5) och vara ett ständigt irritationsmoment för all klischêartad och enformig s. k. kristendom, en protest mot slöhet och ljumhet, en hänförd, gripen, brinnande himmelskt berusad skara, bärare av den Ande som skapar syndakännedom hos syndare och frigörelsebehov hos bundna läsare. Amen och Pris ske Gud. Under Trettondagshelgen då vi inför offentligheten tog Vår nyinredda lokal i besittning upplevde vi Herrens närvaro på ett mäktigt sätt. Broder Einar Olsson predikade på eftermiddagen och gav oss en härlig inblick i Guds plan och rådslut med Guds församling. En busslast andesmorda sångare från Örebro Fria Församling sjöng under jublande hänförelse de gamla väckelsesångerna. I kvällens Våckelsemöte gavs det rum för fria vittnesbörd och en härlig väckelse och frigörelseatmosfär var rådande Två syndare böjde sig för Gud och flera troende fick möta Jesus till hälsa och förnyelse. På kvällen var lokalen helt fullsatt och många fick nöja sig med ståplats ute i taimburen. Under de senaste mötena har broder Enock Carlsson från Hönö predikat Herrens ord och själar har fått möta Gud till frälsning och andedop. Vi tror fullt och fast på fortsatta segertider i Norrköping då himlaströmmen skall bana sig Våg fram och bryta ned Satans fästen och öka församlingen dag efter dag med dem som låter sig frälsas. Flera har nu anmält sig till dop och vi väntar en härlig dopförrättning inom de närmaste dagarna. Agne Bark.
FRÅN JÖNKÖPING Jönköping och Vätterbygden har benådats med tider av väckelse och andlig förnyelse mången gång. Redan 1840talet berättar om Andens eld över länets längtande kristna och 1907 talade man i nya tungor i Tranås, varifrån väckelsen spred sig lavinartat genom smålandsbygderna, där mottagliga hjärtan länge hade väntat på pingstens under. Svenska Alliansmissionen är frukten av väckelsetider, dess omfattande mission i hem och hednaland jämte bokförlaget bär tydliga spår av välsignelser. Från Huskvarna kom några syskon och anordnade möten i» förhyrda lokaler omkring 1920, detta var pingströrelsens upptakt i Jönköping, som först 1924 ordnade egen församling. Första mötena hölls i förhyrda lokaler, dels Stugan i Stadsparken och dels Hayska ridhuset, dit många läsare inte vågade gå, för det ansågs vara Satans verk… Och pionjärerna kunde berätta om tidigare utslag av andlig väckelse då pSprängbataljonen samlades till bönemöten i hemmen, dessa män som gick :omkring med textade band i mössorna ”Herren är nära”. jönköpings Fria församling har blivit kallad P2 av missnöjda kristna eller avundsjukalgrannar, och beteckningen är riktigt bra, för P2 är den nya våglängden som kommit in i bilden och riksprogrammet, give Gud att den fick ‘spridas över hela landet. Men då P2 började kunde inte många gamla apparater ta in programmet, de måste byggas om eller i somliga fall utbytas mot nya apparater – alla ville ju ha nya våglängden . . . Rudolf.
Från konferensen i Örebro Under nyårshelgen samlades fria Vänner från olika delar av Vårt land till konferens. Av de predikande ‘bröderna :hade vi glädjen lyssna till Einar Olsson, Erik Gunnar Erikssson, Gösta Svensson, Agne Bark, Donald Bergagård, Axel R. Olsson och Arne Imsen. Missionär Ella Sörensen från Norge, som skulle ha varit med, ‘hade på grund av arbetet i sitt hemland, där väckelsen bryter fram med stormsteg, måst ge återbud. Vi ‘hoppas få henne till Orebro vid ett senare tillfälle. Samtligaimöten präglades av Andens mäktiga närvaro. Upptakten på lördagen den 31 december var en dopförrättning som höllsiOrebro Bad’huS. Då fick fyra nyfrälsta vänner gå i dopets grav. En underbar Ande var utgjuten under mötet odh skaror av ungdom och äldre trängdes *kring badbassängen. Broder Bergagård döpte de nyfrälsta till Kristus och Erik Gunnar Eriksson predikade Ordet. Den stora sångarskaran sjöng med stor gripen’het och inspiration. Varmt var det, *men det aVSkräckte ingen. Helgdagarnas möten hölls i Örebro Konserthus. Flera hundra lyssnade till det frigörande evangelium som förkunnades. I nyårsaftonens möte’ var det många som vittnade om .det gångna årets upplevelser. Många hade upplevt frälsning, andedop och hel’brägdagörelse. Broder Bergagård uppmanade dem som blivit frälsta under året att räcka upp handen. En stor skara kunde vittna om sin frälsning på detta sätt. Minst en tredjedel av sångarskaran bl. a. Det bröt fram en underbar lovsång till Herrens ära i Konsärhusvet, när vi såg Herrens verk så påtagligt. Nyårsdagen fick broder Einar Olsson frambära Ordet under Andens smörjelse. Många gick fram till förrbön och fick uppleva :helbrägdagörelse, som vi senare fått höra genom vittnesbörd. Åtskilliga fick också uppleva förnyelse i den helige Ande. Det var med glädje över att Jesus Kristus AR idensamme och med ny inspiration man drog hem igen för att förkunna Herrens gärningar var och en på sin ort till dess han kommer. Jesus kommer! Gör dig redo! Britta Imsen

Föregående inlägg Ropen I Herrens tjänare
Nästa inlägg Petrus’ liv

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x