Barnaskap som förpliktar

Johannes första brev 3:13. ”Sem vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock är.” Vi får kallas Guds barn och är Guds barn. Men barnaskapet förpliktar. Det talas ofta om i vår bibel att vara född av Gud. Gång på gång möter Fortsätt läsa

Vakna upp

”Jag känner dina gärningar; du är varken varm eller kall.” Uppb. 3:15. Vår Gud är ordningens Gud. Han är också en förtärande eld, och därför gör han sina tjänare till eldslågor. Dem som är villiga att bli tända av honom. Det finns bara två vägar att välja under år 1962. Fortsätt läsa

Petrus’ liv

Bibelstudiet: PETRUS’ LIV Axel R. Olsson Vi lämnade förra gången Petrus inne på översteprästens gård, där han satt framför kolelden tillsammans med tjänarna. I det föregående har vi sett sex orsaker i hans liv, som kunde bidraga till hans fall. För det första hade Petrus storhetstankar, för det andra var Fortsätt läsa

Ett ovanligt eldsvittne

En amerikansk dagstidning om ETT OVANLIGT ELDSVITTNE Carl Davidsson Warren NBC:s nyhetskorrespondent Ett av de mest omtalade namn i den religiösa världen denna månad, är den unge evangelisten Richard Hanssen, en 22 år gammal man, som med tordönsröst frambär sin predikan så du kan bli omkullslagen där du sitter, och Fortsätt läsa

“I ett ögonblick”

Kära medarbetare, Frid! Andra söndagen i januari var vi samlade till förmiddagsmöte i Örebro Fria Församling. Redan från början var det ett ”öppet möte” med lovprisning ooh bön, och det förnamn, som vår större Överstepräst var i verksamhet i det allra heligaste medan molnskyn övertäekte tabernakelhyddan. ”Han går de vägar, Fortsätt läsa