Petrus’ liv

Axel R. Olsson


Forts. fr. nr. 1

Petrus gjorde många underbara upplevelser efter pingsten och blev använd av Herren på ett underb art sätt Vilket Apostlagärningarna förtäljer. I tredje kapitlet får han vara ett medel i Guds hand till att den lame mannen, som satt i den sköna tempelporten blev helbrägda. Nu hade Jerusalem en underbar besökelsetid. Många kom till tro och antalet av männen var vid pass fem tusen. Petrus och Johannes blev då fängslade över en natt men väckelsen fortsatte och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland folket, enl. Apg. 5. Och ännu fler trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av *både män och kvinnor. Ja, man bar de sjuka ut på gatorna och lade dem på bårar och i sängar för* att, när Petrus kom gående, åtminstone hans skugga måtte falla på någon av dem. Och jämväl från städerna runt omkring Jerusalem ‘kom folket i skaror och förde med sig sjuka och sådana, som voro “plågade av orena andar, och alla blevo botade. Detta kännetecknar apostolisk väckelse att Herren frälser syndare, botar sjuka och gör under och tecken. Apostlarna blev fängslade åter igen men en Herrens ängel öppnade fängelset. Änglavärlden var i rörelse. Det
var en underbar samverkan mellan himmelen ooh Guds folk på jorden.
På sina vandringar kom Petrus till de heliga, som bodde i Lydda. Där fanns en man, Eneas, som i åtta år varit sängliggande i en sjukdom. Han blev i ett nu helbrägda. I närheten av Lyvdda låg Joppe och där hade Tabita avsomnat.. Petrus blev då eftersänd. När Petrus kom in i rummet där den döda låg föll han på sina knän och bad. Sedan sade han till den döda: ,’Tabita, stå upp!” Undret skedde, den döda stod upp. Dessa under blevo medverkande till själars frälsning. När Eneas blev *hotad står det att alla, som bodde i Lydda och Saron och sågo honom, omvände sig till Herren. När Tabita blev uppväckt heter det att många kommo till tro på Herren, Apg. 9. ”O, kom och skänk ditt svaga arv ett apostoliskt tidevarv.”
Efter detta stannade Petrus kvar i Joppe en längre tid men så får Kornelius i Cecarea besök av en Herrens ängel, som uppmanade Kornelius att sända efter Petrus för att han skulle förkunna för dem frälsningens budskap. Nu måste Petrus få sin uppfattning reviderad. Han levde i den trånga uppfattningen att frälsningen endast gällde judafolket. Därför får han, uppe på taket till garvare Simons hus i Joppe, en uppenbarelse. När han sedan kom til lCecarera och predikade föll den Helige Ande på alla dem, som hörde hans tal.
Petrus kom åter i fängelse. Denna gång var det särskilt sträng bevakning. Han fick ligga fastkedjad mellan två krigsmän innanför första och andra vakten och tillika järnporten. Men då Herren vill befria sitt folk ‘hjälper inga hinder. En ängel kom från himmelen in i fängelset och lösgjorde Petrus samt släppte ut honom, Apg. 12. Ja, Petrus hade sannerligen en intressant och underbar levnad efter pingsten. Det var väl att Jesus fick möta honom igen och upprätta honom.
Traditionen förtäljer att Petrus blev korsfäst utanför Rom, på egen “begäran med huvudet nedåt, enär han ansåg sig ej värdig att bli korsfäst på samma sätt som Jesus.

Föregående inlägg En märklig syn!
Nästa inlägg Kan en verklig kristen vara demonbesatt?

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x