Kan en verklig kristen vara demonbesatt?

Jack Coe
Upptaget på band

Vänner, denna världen är i en orolig och rastlös ande. Hospitalen är överfulla och nya är ständigt under uppförande. Våra fängelser är också överbelagda. Jag har i mina kampanjer haft hundratals människor, som har sagt: ”Broder Coe, jag har varit kristen i många år, men det är något i mitt hjärta som är upp och nedvänt, så jag har en ständig ångest. Jag går uppe om nätterna och kan icke sova. Jag måste få vila och befrielse för min själ.”
Jag vet, att många predikanter predikar om demonbesättelse och onda makter. Låt dig inte vilseledas, min vän. Om du älskar Jesus och de troende, är du inte demonbesatt! En källa kan icke ge både beskt och sött vatten. Om du älskar Guds gärningar, är du icke demonbesatt. ”Vi veta, att vi älska Gud, därför att vi älska bröderna.” Du måste vara övertygad om, att du är ett pånyttfött Guds barn. Om du vet, att du blivit frälst, så ta din tillflykt till Honom. Ty om du är ett Guds barn här du god frukt. Men om du är ett djävulens barn här du ond frukt. Djävulens barn svår, ljuger, bedrar och stjäl. Många ,är drinkare, gudsförnekare och allt i genom onda.
När du är Guds härlighet, kan du inte höra satan till. Följaktligen kan du inte vara demonbesatt. Gud är större än djävulen, och hans änglar slår sitt läger kring dem som frukta honom. Jag har hört människor i väckelser, som oavbrutet talar om djävulen. Det synes som om satan ,står på lur i vart hörn fördig att besätta vem han kan.
Predikanterna bad för de sjuka och sade: ”Du sjukdomsdemon kom ut ur honom”. Varje sjukdom var för dem en demon men jag tror inte det. Jag är inte ense .med dem om, att alla sjukdomar är demoner, eller att alla sjuka är domonbesatta. Med säkerhet är brist på visdom grunden till många sjukdomar. Om’jag sitter i, korsdrag eller går ut i regnväder utan regnrock blir jag förkyld. Det kan omöjligt vara demonbesättelse. Det är brist på förnuft. Om jag som barn hade använt för trånga skor., skulle mina fötter blivit förkrympta och allvarligt skadade. Mina liktornar och min plattfothet skulle då inte kunna vara resultatet av en demonbesättelse. Orsaken skulle vara, att jag hade använt för små skor. Inte är alla kristna sjuka på grund av synd, ,som de begått. Det är sant, att sjukdom kom in i världen på grund av förbannelsen, men Bibeln säger: ”Den rättfärdig’e måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt”. Jag har bevistat möten, där det talats mer om djävulen än om Jesus. Så skulle det inte vara. Om vi talade mer om Jesus och mindre om djävulen skulle inte folk leva i denna fr’uktans ande. Bok efter bok med titeln: ”Demonbesättelse” blir skrivna och anbefallda t. o. m. pr radio. Hårresande skildringar om demoniska krafters verk i människors liv blir omtalade. Min vän, du behöver inte frukta för djävulen och hans makt, om Jesu blod betäcker din själ. Om djävulen skulle kunna besätta mig, skulle han ha större makt än Jesus Kristus. Bibeln säger, att den som bor i mig, är starkare än den som är i världen. Om Jesus bor i dig, behöver du inte frukta för djävulen. HAN SOM BOR I DIG ÄR STÖRRE ÄN DEN SOM BOR I VÄRLDEN
Någon säger: ”Men om jag tror jag är frälst, men icke är det?”
Du måste ha frälsningsvisshet, om du är frälst. ”Om du älskar bröderna.” Om du älskar Guds verk och Helige Andes närvaro i församlingssammankomsterna, då är du frälst. En syndare eller en avfälling skulle vara olycklig. Han skulle hata att höra en god kristen man eller kvinna tala med honom om Jesus. Men en kristen hatar djävulens gärningar.
Jag satt i ett rum i Tulsa, Oklahoma, en kväll och talade med en, kvinna. Denna .kvinna var inte sjuk, men hon var uppskakad. Djävulen var i färd med att skapa oro i hennes själ och sinne. Hon ‘inbillade sig att allting var emot henne. Och hon var säker på, att hon hade hjärtfelÄ IIon låg i sängen och tänkte: ”Jag kommer förmodligen att dö ‘i en hjärtattack. Jag tror, att mitt hjärta häller pä’att stanna”.
Djävulens svar var helt säkert: ”Ja, det är alldeles riktigt. Du kommer att dö om några få minuter”.
Som en följd kom tanken till henne: ”Jag undrar, om jag har det rätt ställt inför Gud? Jag måste bedja, innan det blir för sent”.
Du kan inte bedja, när ditt hjärta är fyllt av fruktan. Ju mer hon försökte att bedja, desto mer gjorde djävulen henne uppskakad. Han sade till henne: ”Där ser du, det nyttar ingenting till, du har’ syndat på nåden”.
Det är just detta, som djävulen i alla år har använt för att skicka folk till helvetet. Han upplyser dagligen tusenden om, att de förlorat näde’n. Min vän, ‘om du hade syndat mot nåden skulle du hata mig.. Du skulle hata kristna radioprogram. Du skulle hata Jesu namn. Du skulle vara härd som ett stycke trä och kall som ett. stycke is. Du skulle överhuvud taget inte ha känsla för andliga ting.
Du kan inte utmana djävulen, Du kan inte resonera med honom. Om du prövar ‘att argumentera med honom, skall han övervinna dig. Den. enda Vägen att avväpna honom är, att slå. honom med Guds ord. Säg honom: ”Det står skrivet”. Även Jesus använde Skriften’ för att bekämpa djävulen, när han blev frestad.
Det finns svar i Bibeln för allt, som djävulen vill fresta dig med. När han säger, att du har syndat emot nåden, så säg: ,”Djävul, jag vet att du är en lögnare, för jag älskar ännu bröderna. Jag älskar Guds ord allt framgent”.
Rannsaka dig själv, och se om du hatar Gud. Älskar du krogar och ett tygellöst leverne? Älskar du omoral och dryckenskap? Älskar du Sions sånger eller världens visor? Älskar du att höra om det urgamla korset? Om du gör det, har du inte syndat emot nåden.
Ofta använder vi för mycket tid att tala om djävulen. Låt oss tala mer om Jesus och hans stora kärlek till oss. Djävulen kan inte komma åt oss, om inte Gud tilllåter det, därför att Gud har byggt en mur omkring oss. Han har sagt, att han vill vara envmur runt om dem som älskar honom. ,Ibland om kvällen går jag ut och går kring denna mur och puttar till djävulen. Någon säger: ”Varför, broder Coe, är du inte rädd för djävulen?” Varför skulle jag frukta honom, min vän? Jag har en fast mur omkring mig, och han kan inte komma mig när utan Guds tillåtelse. Jesus är min försvarare, och jag har min tro och tillförsikt till honom!
Så länge du vill förbli hos JeSUS, skall du aldrig mista ditt förstånd eller bli sinnessjuk. Gud har inte gett de kristna fruktans ande utan ett oförskräckt sinne.
Översatt från norska av B. Imsen

Föregående inlägg Petrus’ liv
Nästa inlägg TACK!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x