Jesus är LIVET!

Vittnesbörd av Michael Alburquerque

Kristus kom till världen, för att förlossa den förlorade människan. Gud skapade människan till sin avbild och likhet för sitt namns förhärligande, för att ha gemenskap med henne och för att förmedla sann glädje till att i förtrolighet leva tillsammans. Han skapade mannen men sa också att det inte är bra för mannen att vara ensam. Gud ville att mannen skulle glädja sig i gemenskap och att han skulle råda över jorden och ha framgång.Se, hur högt Gud älskar människan. Allt du ser; himlen, jorden, stjärnorna osv. skapades för människans skull. Men Adam och Eva fick genom olydnad skilja sig från Gud. Gud hade sagt att de inte skulle äta av frukten från kunskapens träd för att pröva deras lydnad, men man gjorde precis det Gud förbjudit, medvetna om att konsekvensen därav handlar om att dö. De åt, men det verkade som att de fortsatte att leva. Men det Gud kallar död är inte vad vi många gånger kallar för döden. Här handlar det om att människan blev skild från Gud.Då dagen svalkades kom Gud som vanligt till lustgården men fick nu fråga efter Adam. Han kände inte längre hans närhet. Så är det med oss att Gud känner inte vår närhet för vi har avlägsnat oss från honom. Vi är visserligen födda till liv genom födelse, men kom ihåg att även om du har ditt fysiska liv så är du andligen död. Du kan ha hört om Gud och fått kunskap om att det finns en Gud, men det betyder inte att du har gemenskap med honom.Precis på samma sätt som Gud frågade Adam: -Var är du? så frågar han dig idag: -Var är du? Du är skild från mig! Här bör vi svara ärligt, men många försöker istället finna svar genom att gömma sig från Gud med hjälp av religionerna.Vad vi vill göra är att tala med dig om Jesus Kristus som ett liv. Han definierade aldrig sig själv som en religion utan som livet. Religionen är en mänsklig trevan att bli adopterad utan att behöva lyssna till frälsningsbudskapet.Vi lever i en värld där människan vill vara sin egen gud och göra allt efter eget tycke och utifrån det skapas religioner och filosofier. Men mitt i allt detta så vänder Gud sig inte från människan utan tar istället initiativet att söka upp henne och gör det genom att sända sin son Jesus Krisus till världen.Bibeln säger att vi alla har avfallit som förlorade får. Var och en har gått sin egen väg. Jesus sa att han är vägen, men människan valde sina egna vägar. Gud tvingar aldrig någon. Däremot erbjuds du att acceptera Jesus Kristus. Det är ett budskap om försoning. Det är oerhört vad Bibeln säger, att det finns möjlighet att försona sig med Gud. Gud älskar världen så mycket att han ödmjukar sig till att vädja till henne: Försona dig! Vänd om! Jag fördömer dig inte men du måste erkänna din synd. Vänd om från din synd!Den största gåvan världen någonsin har fått är Jesus Kristus. Han som är jordens skapare; stjärnorna, månen, ja allt har sin begynnelse i honom. När har man hört att en skapelse vänder sig emot sin skapare? I den grekiska mytologin gjorde gudarna slut på sin skapelse och förvrängde historien. Men Gud, din skapare, erbjöd sig att dö för dig. Han skulle kunna ha gjort ett annat val, nämligen att utplåna jorden och alla människor, men istället beslutar han att gå ned på jorden och dö för mänskligheten. Han blev slagen, förnedrad och många ansåg Jesus vara tokig. Han blev såsom en för vilken man skyler sitt ansikte.På samma sätt är det idag många som gömmer sig för Jesus och föredrar att fortgå med sin egen synd. Man finner njutning i synden. Låt mig säga dig en sak. Jag har redan från det jag var ung experimenterat mycket med synden i mitt liv och prövat på mycket elände. Men jag fick lära känna Jesus Kristus och han förvandlade mig. Det handlar inte om någon tillfällig förvandling utan något som varar hela livet.Vänd om från dina synder och överlämna ditt hjärta till Jesus. Kom ihåg att Jesus dog och att det är hans blod som renar från all synd. Jesu blod är evigt, rent, mäktigt och gudomligt inför Gud. Han älskar dig så mycket att han dog för dig.Varje dag går vi igenom prövningar och behöver göra upp med Gud och människor, men Hans blod gör oss till övervinnare. Genom blodet kan jag förtroligt närma mig nådens tron och säga Fader till Gud. Gud vill vara din Fader. Vi är hans barn genom skapelse, inte genom adoption. Vi är Guds skapelse och han vill att vi ska bli än mer; han gör oss lika Jesus Kristus. Vi blir födda på nytt och Kristus blir vår broder. Gud själv tar sin boning i dig.

Föregående inlägg Ett välbehagligt offer inför Gud
Nästa inlägg Sker pånyttfödelsen i dopet?

Relaterade inlägg