I-KABOD

Erik Dalman De flesta av läsarna känner väl igen uttrycket IKabod? Prästen Elis dödssuck, när budet nådde honom att Guds ark var tagen och bortrövad. Guds ark var det centrala i tabernaklet och i den gammaltestamentliga gudstjänsten. Herrens ark var A och O, det väsentliga, och placerad i det allra Fortsätt läsa

Det är trons verk!

Fru Ellen Upplid: ”DET ÄR TRONS VERK!” Jag är bara en av de många, som fick hjälp av Richard Hansen vid Fria församlingens märkliga möte på danssalongen Rigoletto i Jönköping. 60åriga fru Ellen Upplid i Nässjö berättar, att hon under ett års tid haft en knöl på vänstra handleden. Samtidigt Fortsätt läsa

En röst i natten

Vi, som läser ”Midnattsropet”, har vi verkligen gjort klart för oss, vad detta namn innebär, att det är, eller bör vara en väcksignal till slumrande kristna? ”Vaknal” lyder ropet. Det är något som kommer att hända. Jesus kommer! Budskapet härom har ljudit i många decennier, och ändå är det många, Fortsätt läsa

”Jag vet egentligen icke vad de var missnöjda med.”

Pastor Lennart Magnusson i Östergötlands Folkblad: ”Jag vet egentligen icke vad de var missnöjda med.” Pingströrelsen i Norrköping har splittrats. Norrköpings fria församling, grundad av 28 personer som lämnade moderförsamlingen för några månader sedan, har fått en tillfällig hemvist i en gammal predikolokal i Gamla Rådstugugatan. Moderförsamlingen arbetar vidare som Fortsätt läsa

Kortnytt

Broder Agne Bark med fru har nu slagit sig ner i Norrköping. De har från början fått gå i förutberedda gärningar på denna plats. Den relativt nya Norrköpings Fria Församling har redan begåvats med egen lokal, Visserligen primitiv Imen ändamålsenlig, i den gamla Emanuelskyrkan. Gud går fram även där till Fortsätt läsa

Protestskrivelse till Radionämnden

TV förlöjligade Hansen PROTESTSKRIVELSE TILL RADIONÄMNDEN. Till RADIONÄMNDEN, S T 0 C K H 0 L M Torsdagen den 1 februari förekom i TV:s Aktuellt ett program om den amerikanske evangelisten Ricbard Hansen. Programmet bar väckt berättigad indignation i vida kretsar ocb ger mig orsak att till Radionämndens prövning, framföra Fortsätt läsa

Den som tror och bliver döpt

NORRKÖPING: NORRKÖPINGS FRIA FÖRSAMLING hade lördagen den 10:e sin första dopförrättning i Varmbadhusets Simhall., Efter dopförrättningen hölls ett nattmöte i lokalen. Mötena var välbesökta och en härlig frigörande trosatmosfär var rådande. Broder Enoch Carlsson, som till stor välsignelse har tjänat under vår mötesserie, frambar Herrens ord och sångarskaran sjöng med Fortsätt läsa

Jesus Kristus löste mig

Curt Olson: Jesus Kristus löste mig Jesus frälste mig på Frälsningsarmén i Malmö 1948. Jag är handelsresande till yrket och reser på västra Sverige och besöker bl. a. landskap i Värmland. Vid ett besök i Arvika för några månader sedan träffade jag några troende vänner där. Vi kom att samtala Fortsätt läsa