Den enda räddningen

Vittnesbörd av Selim Mäkivirta

Jag sitter i min gungstol. Det är tidig morgon. Jag tittar mot himlen i östlig riktning, där solen just ska gå upp. Den reflekterar himlen i eldskimmer. I mitt medvetande uppkommer en tanke: Hur var det i Sodom och i andra städer på slättlandet? Vilka var smittade av syndens fördärv? Onaturliga köttsliga begär hade smittat hela folket! Syndens bägare var fylld till brädden! Den helige Guden kunde inte tåla att åse detta mer!-När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: ”Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning.” (1 Mos 19:15)Lot var så fäst vid Sodoms fördärv att änglarna var tvungna att hålla dem i händerna när de leddes ut ur Sodom. Hans hustru var så fäst vid Sodom, att hon inte kunde låta bli att vända sig om och hon förvandlades till en saltstod!-Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit till Soar, lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra. (1 Mos 19:23-24)Hela slättlandet med Sodom och Gomorra förintades. Och Gud mindes Abraham och räddade Lot!Paulus skriver i sitt brev till romarna:-Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; Sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. (Rom 1:24-28)När de övergav Gud och inte ens ville erkänna hans existens, tillät Gud dem att göra allt det som deras onda sinnen kunde tänka ut!Dessa onaturliga köttsliga begär: lösaktigheten, lössläpptheten, påskyndade Guds dom över Sodom. Idag har man lagstadgat rättigheterna för homosexuella och lesbiska, men även för abortanhängarna, att fritt verka för och sprida fördärv, vilket tidigare ledde till fängelsestraff. Dessa grupper fördärvar det friska och sunda samhällslivet. De går emot den Helige Gudens Ord. Lagstiftaren har öppnat för fördärvet att komma in som en flod. Även religiösa grupper erkänner dessa, förutom en liten minoritet. På så vis har de undertecknat samma dom som Sodom: att förgås i eld. Aposteln Petrus skriver:-Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor. (2 Petr 2:6)
Om onaturliga köttsliga begär och förruttnelse fick ett rättvist slut under Lots dagar, så väntar samma dom detta land mycket snart. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, Vår Herre.-Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet. (Rom 8:12)Andens livgivande kraft har befriat mig från syndens och dödens onda cirkel!-Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23)-Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. (Joh 3:36)-Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bo där måste lida, vad de hava förskyllt; därför förtäras jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finnas kvar. (Jes 24:5-6)Herrens röst har talat dessa ord. Under Noas tid var arken den enda räddningen; där räddades åtta människor. Idag är den enda räddningen i Jesus Kristus.

Föregående inlägg Religionen och Kristus
Nästa inlägg Vi vill vara med och vinna människor för Gud!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x